ABAX Triplog -sähköinen ajopäiväkirjalaite kivellä

Kuinka valita oikea ajopäiväkirja?

Ennen ajopäiväkirjan valitsemista on tärkeää määritellä mitä vaatimuksia ajopäiväkirjalla on ja vertailla mitkä toimittajat pystyvät täyttämään vaaditut kriteerit.

Sopimusten kestoissa eroavaisuuksia

Eri toimittajat tarjoavat luonnollisesti erilaisia sopimuksia. Eroavaisuuksia löytyy esimerkiksi sopimuksen kestosta, sopimuksen purusta kesken sopimuskaudesta sekä mahdollisesta jatkosta kyseisen sopimusajan päätyttyä.  

On tärkeää, että käyt rauhassa sopimuksen läpi, jotta tiedät mihin sitoudut.

Älä lankea piilokustannuksiin

Joissakin sopimuksissa kustannukset saattavat koostua kuukausimaksusta ja aloitusmaksusta, jotka sisältävät laitevuokran ja SIM-kortin. On tärkeää tiedustella mahdolliset asennuskustannukset sekä mitä kustannuksia asiakkaalle tulee, mikäli laite hajoaa tai lakkaa joltain osin toimimasta. Toimittajalta kannattaa myös suoraan tiedustella mahdollisista piilokustannuksista, jotta vältytään yllätyksiltä.

Joillakin palveluntarjoajille laitteen sisältävän SIM-kortin kustannukset on jo sisälletty esimerkiksi kiinteään hintaan, mutta niistä voidaan myös laskuttaa käytön mukaan.

Lisäpalvelut tehostavat ajopäiväkirjaa

Toimittajat usein tarjoavat ajopäiväkirjan lisäksi lukuisia lisäpalveluita, joilla voit täydentää ajopäiväkirjaasi. Lisäpalveluiden avulla voit tehostaa ajopäiväkirjan toimintoja entisestään. Toimittajan valinnassa huomiota kannattaa kiinnittää myös asiakaspalveluun, milloin asiakaspalvelu on tavoitettavissa ja millä kielellä palvelua on saatavissa.

Tieturvan merkitys kasvaa

Teknologian ja digitalisaation kehittyessä myös tietoturvan merkitys korostuu. Kun yrityksen ja yksittäisten henkilöiden tietoja käsitellään, tulee palveluntarjoajan pystyä kertomaan miten he panostavat asiakkaansa tietoturvaan. Esimerkkejä tästä on tietoturvasertifikaatit, kuten ISO 27001 –tietoturvastandardin noudattaminen.

Kuinka pitkä takuu ajopäiväkirjalla on?

Myös takuu ja sen kesto saattaa vaihdella huomattavasti palveluntarjoajasta riippuen. Lisäksi ajopäiväkirjan eri osilla saattaa olla erilaiset takuut.

On tärkeää käydä läpi mitä asioita takuun piiriin kuuluu ja voiko se sisältää mahdollisia piilokustannuksia.