ABAX Finalnd maajohtaja Olli Oivanen

Kalustonhallinta muuttaa muotoaan

Viimeisimmät kaksi vuotta ovat olleet monelle yritykselle hyvin haasteellisia tai ainakin monella tapaa erilaisia. Jos peilataan esimerkiksi viime vuotta meidän oman toimintamme osalta niin, voidaan sanoa että olemme kohdanneet historiamme isoimman muutoksen. 


Kalustonhallintaa ajatellaan perinteisesti pelkästään ajoneuvojen paikantamisena usein myös sähköisen ajopäiväkirjan näkökulmasta. Vuosi 2020 toi mukanaan kokonaan uuden tavan ajatella termejä ”kalusto” tai sen ”hallinta”.

Perinteinen ajoneuvo ja sinne tuleva paikanninlaite ei ole ainoa tapa tehostaa ja järkeistää yrityksen kaluston käyttöä, vaan nyt kalustonhallinnan voidaan ajatella koskevan yrityksen kaikkea kalustoa kuten ajoneuvoja, koneita, työkaluja, siirtolavoja, kontteja tai vaikkapa perävaunuja.

Voidaankin puhua yrityksen omasta IoT-verkosta mihin yritys voi sen koosta riippumatta liittää haluamaansa kalustoa sen hetkisen tilanteen vaatimassa laajuudessa. Pelkästä ajoneuvon paikantamisesta on tultu laajaan liitettävyyteen minkä jokainen yritys voi räätälöidä itselleen sopivalla tavalla. 

Voidaankin sanoa, että todella moni pienikin yritys on lähtenyt olosuhteista huolimatta laajentamaan kalustonhallintaa ajoneuvojensa ulkopuolelle. Tyypillisimpiä kohteita ovat olleet sähkökäyttöiset työkalut sekä erilaiset perävaunut, missä ei ole omaa virtalähdettä. 

Usein asiakkailla on ollut käytössä jo ajoneuvoissa paikantimet ja he ovat kokeneet tarvetta saada kaikki yritykselle merkitykselliset työvälineet hallinnan piiriin jotta työskentely olisi tehokasta ja järkevää.

On ollut hienoa havaita miten suomalaiset yritykset ovat Euroopan kärjessä puhuttaessa digitaalisuudesta sekä siinä miten pienikin yritys voi hyödyntää sen tuomia etuja yrityksen arjessa. Voidaan puhua tietynlaisesta rohkeudesta kokeilla uuttaa ja löytää hyötyjä uusille tuotteille, mitä me emme palvelujentarjoajana ole vielä ehkä tulleet ajatelleeksi. 

Uskon vahvasti että vuonna 2022 edellä mainittu kehitys tulee jatkumaan entistä vahvempana ja yhä uudet toimialat alkavat hyödyntämään kalustonhallintaa myös ajoneuvojen ulkopuolella. 

Myös etätyön lisääntyminen on tuonut pysyvän muutoksen monelle toimialalla, ja lisännyt tarvetta hallinnoida kalustoa omasta lokaatiosta riippumatta.

Yhteenvetona voidaankin sanoa, että vaikka viime vuosi oli vaativa, se kuitenkin muutti monia asioita tehokkuuden ja ajan käytön suhteen parempaan suuntaan. Olen varma että kehitys jatkuu ja tulemme saamaan paljon uusia mahdollisuuksia kehittää yhä parempia ratkaisuja ja ennen kaikkea pysyä mukana alati kiihtyvässä digitalisaatiossa, joka koskettaa meitä kaikkia niin yksilöinä kuin yritysten työntekijöinäkin.

 

Terveisin,

Olli Oivanen, ABAX Suomi