shutterstock_84729574.jpg

Euroopan ajoneuvonhallinnan markkinoiden oletetaan tuplaantuvan

Berg Insightin tuore tutkimus osoittaa, että ajoneuvoihin tilattavat laitteet Euroopan kalustonhallintamarkkinoilla kaksinkertaistuvat 5,3 miljoonasta (viimeinen vuosineljännes, 2015) 10,6 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä.

Tähän merkittävään kasvuun on useita syitä. Hyötyajoneuvojen kokonaismäärä kasvaa Euroopassa samaan aikaan kun markkinoille pääsy jokaisessa maassa lisääntyy. Tätä tukee laajalti useiden maiden kasvava IT-kehityksen taso, sekä hyöty- ja yritysajoneuvoja omistavien yritysten lisääntynyt huomio EU-sääntöjen noudattamiseen.

2000-luvun loppupuolen finanssikriisin jälkimainingit lisäsivät myös keskittymistä kustannustehokkuuteen ja siihen, kuinka kalustonhallinnan järjestelmät voisivat parhaiten ratkaista ongelmia joita omistajat kohtaavat, kuten kasvaneet polttoainekustannukset, logistinen tehokkuus sekä kuljettaja- ja liikenneturvallisuuteen liittyvät ongelmat.

Berg Insightin raportti alleviivaa faktan, että Euroopan markkinat ovat saavuttaneet suuren kasvun kauden lähes kaikilla markkinoilla ja ennusteiden mukaan tämä tulee vain kasvamaan lähitulevaisuudessa. Erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa markkinoilla, joilla koetaan nyt 25-30 prosentin kasvulukemia, alhaisella markkinaosuudella on voimakas merkitys kasvuun.

Uudet kansainväliset pelaajat, kuten norjalainen telematiikkayritys ABAX, on noussut nopeiten kasvavaksi yritykseksi haastaen markkinajohtajayritykset, kuten Masternaut Microlisen ja TomTomin. Samaan aikaan suuremmat toimittajat kasvattavat osuuttaan piirakasta – tosin ei niin rajusti kuin nopeasti kasvava ABAX. Kilpailu kohti kärkisijaa suurimpana jälkimyyntilaitteistojen toimittajana kiristyy ja voi yhtä hyvin tulla olemaan kamppailuna nopeat vastaan hitaat, kuin isot vastaan pienet yritykset.

Kalustonhallintajärjestelmistä

Määrittelemme kalustonhallintajärjestelmän käsittämään kaiken GPS-paikannusratkaisuista edistyneimpiin ajoneuvojen hallintajärjestelmiin, sisältäen tiedonkeruun, satelliittipaikannuksen sekä muita ajoneuvojen tietoja, jotka sitten lähetetään hallinnointijärjestelmään.

Lähteet: Berg Insight - Fleet Management in Europe M2M Research Series 2016