ABAX IoT-verkko kaupungin yllä.

Esineiden internetin kasvu

Esineiden internet (Internet of things, IoT) laajenee ympärillämme hurjaa vauhtia. Se ei pelkästään luo uusia mahdollisuuksia ja lisäpotentiaalia yrityksille, vaan sen myötä kasvaa myös tietoturvallisuusriskit.

Mikä on esineiden internet?

Forbes määrittelee esineiden internetin yhdistettyjen esineiden verkostoksi, johon voidaan sisällyttää myös ihmiset.

Laitteemme tulevat entistä älykkäämmiksi ja niiden toiminnot kasvavat. Tämä sisältää myös ajoneuvot ja ajoneuvonhallintajärjestelmät – jotka myös ovat huimassa kasvussa. Kehityksen myötä kuljettajien turvallisuus ja tehokkuus kasvaa, ja riskit liikenteessä vähenevät. Pian teillämme huristelee jo itseajavia autoja!

Mutta mitkä ovat esineiden internetin hyödyt?

Esineiden internetillä on useita hyötyjä, kuten turvallisuuden lisääminen ja päivittäisten toimintojen helpottaminen. Yhdistettävät laitteet keräävät jatkuvasti tietoa helpottamaan arkisia päätöksiä ja antamaan meille järkeviä neuvoja. Esimerkkinä näistä laitteista älyauto tai älypuhelin.

Uusissa autoissa on satoja sensoreita, jotka keräävät käytön aikana tietoa. Dataa voidaan käyttää lukuisiin käyttötarkoituksiin, kuten kustannusten vähentämiseen ja riskien minimoimiseen – tätä kutsutaan telematiikaksi. Myös ABAXin ajoneuvonhallintaa helpottavat ja tehostavat tuotteet ja palvelut ovat osa telematiikkaa. 

Ajoneuvonhallintajärjestelmät käyttävät dataa yhdessä GPS-paikantimen kanssa. Ajoneuvojen hallinta on tullut helpommaksi markkinoilla olevien lukuisien järjestelmien ansiosta. Niiden avulla säästetään aikaa, rahaa ja luontoa, kunhan laitteita käytetään oikein ja niistä otetaan täysi hyöty irti.

Kun esineiden internet on yhä suurempi osa arkisia toimintojamme, myös tietoturvan merkitys kasvaa. Esineiden internet sisältää paljon dataa, jota palveluntarjoajien tulisi suojata. Yritykset sekä kuluttajat voivat tehdä oman osansa tietoturvariskien minimoimisessa, ja ottaa selville kuinka kukin palveluntarjoaja säilyttää keräämäänsä dataa ja suojaa asiakkaiden tietoja. Etenkin silloin, jos laite kerää henkilökohtaista tietoa yksittäisistä ihmisistä.