Software integrations

Avoin rajapinta mahdollistaa helpomman tietojen saatavuuden

Vanhojen ja toisistaan riippumattomien järjestelmien integrointi onnistuu yleensä rajapintojen (API) avulla. ABAXin avoin rajapinta mahdollistaa tiedonsiirron ulkopuolisiin järjestelmiin automaattisesti.

Avoin rajapinta tarjoaa kilpailuetua ja paremman asiakaskokemuksen

Asiakasyrityksillämme on yleensä käytössään laaja valikoima erilaisia järjestelmiä ja moni heistä onkin huomannut avoimen rajapinnan (ABAX’s OpenAPIs) tuomat hyödyt. Hyvänä esimerkkinä Charlie Tennantin - Servu:n toimitusjohtajan kokemus:

Avoimen rajapinnan avulla voit automatisoida ABAX:in tietojen tuonnin muihin järjestelmiin ilman lisäkustannuksia. 

Charlie Tennant, Servu

Integraatiot automatisoivat monia manuaalisia työtehtäviä ja säästävät täten aikaa. ABAXin Avoin rajapinta mahdollistaa pääsyn koneiden, ajoneuvojen, matkojen ja kaluston tietoihin. Yleisesti rajapinnat kategorisoidaan avoimiin tai suljettuihin rajapintoihin.

Mitä ovat avoimet rajapinnat?

“Open Source”, eli Avoin lähdekoodi on yleisesti tutumpi käsite, mutta avoin rajapinta toimii samalla periaatteella. Kaikilla halukkailla, kuten kolmansien osapuolten sovelluskehittäjillä, liikekumppaneilla, loppuasiakkailla tai muilla tahoilla on mahdollisuus noutaa tietoa avoimesta rajapinnasta yrityksen niin halutessa. Näin Techtarget tiivistää mitä avoin rajapinta tarkoittaa: 

Avoin rajapinta, jota voidaan myös kutsua nimellä julkinen rajapinta, on sovellusrajapinta, joka on ohjelmistokehittäjien käytettävissä julkisesti. Avoimet rajapinnat julkaistaan internetistä vapaasti ja niitä voidaan jakaa vapaasti. Näin kuka tahansa voi rakentaa integraatioita niiden avulla. 

Mitä ovat Suljetut rajapinnat?

Rajapintoja, joita ei ole julkaistu kehittäjien, liikekumppanien, asiakkaiden ja muiden tahojen vapaaseen käyttöön kutsutaan suljetuiksi rajapinnoiksi. Voit kuulla niitä kutsuttavan myös pimeiksi rajapinnoiksi.

Suljettuun rajapintaan saadaan tyypillisesti yhteys vain VPN:ää käyttäen, koska ne sijaitsevat palomuurin takana. Niitä käytetään yleensä integroitaessa yrityksen sisäisiä tietoturvakriittisiä järjestelmiä keskenään. Pääsy suljettuun rajapintaan on rajattu vain luotetuista ja turvalliseksi todetuista sijainneista.

ABAXin avoin rajapinta tuo helpon asiakaskokemuksen

Kuinka nämä rajapinnat eroavat toisistaan?

Toiminnallisuuden ja prosessien rakentamisen näkökulmasta, avoimet- ja pilvirajapinnat eivät eroa merkittävästi toisistaan. SOAP ja REST ja muut yleisesti käytetyt mallit toimivat molemmissa yhtä lailla. Avoimet ja suljetut rajapinnat yhtä hyvin integroinneissa, sekä monitorointityökalujen tai tavallisten toiminnanohjausjärjestelmien kanssa.

Rajapintamuotoa valittaessa, sovelluskehittäjien ja arkkitehtien on harkittava turvallisuus, käytettävyys, versiointi ja vikatilojen käsittelyseikkoja. Jokainen aspekti näistä määrittää, tulisiko yrityksen valita avoin vain kiinteä rajapinta.

On harkittava, täytyykö tietoon päästä käsiksi verkon yli. On tasapainoiltava helpon pääsyn mahdollistavien tapojen ja tietoturvan säilyttämisen välillä. Avoin rajapinta kykenee palvelemaan laajemmin erilaisia integrointitarpeita, etenkin jos kyseessä on organisaation ulkopuoliset järjestelmät.

Hyvänä esimerkkinä yrityksien kotisivuilla olevat kartat ja reittiohjeet. Ne ovat yleensä toteutettu Google Mapin avoimen rajapinnan avulla.

Miksi rajapinnat ovat niin tärkeitä SaaS liiketoiminnassa?

Rajapintoja käytetään yleisesti kaikilla liiketoiminnan aloilla. SaaS liiketoiminnassa, rajapintoja hyödynnetään uuden tuotteen kehittämiseen tai vanhan parantamiseen. Rajapinnat avaavat valtavat mahdollisuudet kehittää laaja-alaisia järjestelmiä, jotka hyödyntävät samanaikaisesti tietoa useista eri lähteistä. Järjestelmät, jotka mahdollistavat paremman kilpailuedun, sujuvammat prosessit ja paremman asiakaskokemuksen.

Avoimen rajapinnan edut

Rajapinnan lähdekoodia hallinnoi kyseisen rajapinnan tehnyt organisaatio. Avoimeen rajapinnan avulla voidaan luoda uusia palveluita ja ohjelmistoja. Ulkopuoliset yritykset voivat rakentaa jopa liiketoimintansa rajapinnasta saatavan ja jalostettavan tiedon varaan.

Avoimet rajapinnat eivät vaadi erinäisten kehitystiimien yhteistyötä, vaan oma kehitystiimi voi luoda integraation itsenäisesti. Avointen rajapintojen avulla yritykset säästävät aikaa. Sovelluskehittäjät voivat myös käyttää vapaasti haluamiansa työkaluja integraatioiden tekemiseen.

Miten integraatiomme toimivat

Avoimen rajapinnan avainhyödyt yrityksille ja SaaS palveluntuottajille:

 • Parempi tuotto sijoitetulle pääomalle
  SaaS (Software As A Service) järjestelmissä rajapintatoteutukseen ei vaadita mittavia investointeja. Myös juoksevat kulut (OPEX) ovat pienemmät verrattuna perinteiseen paikan päälle rakennettavaan järjestelmäratkaisuun.
 • Helppo hallittavuus
  Käytettäessä avointa rajapintaa, sen ylläpitokustannukset ovat suoraa integraatiota pienemmät. Rajapinnan rakentaja on usein myös miettinyt kaupallista aspektia ja tarjoaa dataa valmiiksi käytettävässä ja ennalta-lasketussa muodossa. Avoin rajapinta mahdollistaa myös järjestelmien tiedonvaihdon, vaikka ne olisivat eri puolilla maailmaa.
 • Joustavuus
  SaaS palveluntuottajat ovat hyvin asiakaspalvelukeskeisiä. He tarjoavat 24/7 tuen puhelimitse, sähköpostilla tai chatin kautta auttaakseen asiakasta kaikissa ongelmissa. 

  Isossa osassa verkkopalveluita onkin olemassa jo jonkinlainen rajapinta. Voit siis yhdistää mahdollisesti jopa kaikki käyttämäsi järjestelmät siirtämään tietoja keskenään automaattisesti.
 • Turvallisuus
  Turvallisuus on keskeisessä roolissa harkittaessa avoimen rajapinnan rakentamista. Pääsy tietoihin on rajattava tarkasti, sekä on pidettävä erityistä huolta tietoturvan toteutumisesta.

MarketsandMarket:n tekemän tutkimuksen mukaan, rajapintoihin liittyvä ohjelmistoteollisuus tuottaa 1.5 Biljoonaa vuoteen 2023 mennessä ja CAGR-kasvun ollessa 32 % vuosien 2018 ja 2023 välillä.

Avoimen rajapinnan huonot puolet

Avoin rajapinta tarjoaa suuria etuja, mutta siinä on otettava huomioon myös sen huonot puolet. Onkin erittäin tärkeää, että tietosi ovat hyvin rakennetun ja ylläpidetyn rajapinnan takana. Yritys, jolla on esimerkiksi ISO 27001 standardi (kuten ABAX) osoittaa, että heidän ratkaisunsa on rakennettu aina asiakkaan tietoturvan mielessä. Huonosti rakennetut tunnistusmenetelmät voivat johtaa tietojesi päätymiseen vääriin käsiin.

Avoimet rajapinnat - eriomainen SaaS-alan yrityksille

Avoimet rajapinnat ovat ehdottomasti hyödyllisiä SaaS-alan startup-yrityksille ja pk-yrityksille, koska yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa ilman, että heidän tarvitsee investoida paikan päällä olevien työkalujen ja resurssien kehittämiseen. Asianmukaisilla suojaustoimenpiteillä avoimet API:t voivat tehdä yrityksestäsi erittäin yhteistyökykyisen muiden kanssa ja luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Haluatko lisätietoa ABAX:n avoimesta rajapinnasta integraatioprojektiasi varten? 

Yhdessä löydämme parhaan ratkaisun järjestelmiesi integrointiin.

Varaa aika