Angry Driver

Epäasiallinen käyttäytyminen liikenteessä yritysautoilla on haitta yrityksen maineelle

Suomalainen tutkimus on osoittanut, että 30 % kyselyyn vastanneista on harkinnut yrityksen boikotoimista, koska yritysautoa ajanut kuljettaja on käyttäytynyt epäasiallisesti liikenteessä. Yritysautojen epäasiallinen käyttäytyminen liikenteessä vaikutti negatiivisesti yrityksen maineeseen.

Punaisia päin ajaminen ja ohitukset ärsyttävät suomalaisia 

TNS Gallup Oy teki Suomessa vuonna 2013 tutkimuksen yritysautojen kuljettajien ajotavasta. Tavoitteena oli tutkia, minkälaisia seurauksia koituu jos yritysautojen kuljettajat ajavat vastuuttomasti. Tutkimukseen osallistui 1677 yli 15-vuotiasta henkilöä. Vastauksista kävi ilmi seuraavaa: 
 

 • Yli 90 % oli sitä mieltä, että yritysautojen kuljettajien ajotapa vaikuttaa käsitykseen yrityksestä. 
 • Vastaajat eivät nähneet eroa kuljettajan ja yrityksen välillä. 
 • Huono ajotapa vaikuttaa yritykseen negatiivisesti, mutta normaali liikennekäyttäytyminen ei herättänyt reaktioita. 
 • Jopa 30 % kyselyyn vastanneista oli harkinnut yrityksen boikotoimista, koska yritysautoa ajanut kuljettaja oli käyttäytynyt epäasiallisesti liikenteessä.  
 • Väärin pysäköidyt autot, ohitukset ja päin punaisia ajaminen vahingoittavat yrityksen mainetta eniten. 

Tutkijat päättelivät muun muassa, että on tärkeää saada kuljettajat ymmärtämään, että suora yhteys heidän liikennekäyttäytymisensä ja yrityksen maineen välillä on merkittävässä asemassa. Juuri tässä ABAXin Driving Behaviour -ajotapapalvelu voi auttaa. Työkalu sekä kartoittaa kuljettajien ajotavan että auttaa parantamaan sitä. 

Parempi ajotapa - lisääntynyt tuottavuus 

Ajotapapalvelu kartoittaa liikennekäyttäytymistä ja tunnistaa mahdolliset parannusta vaativat seikat työntekijöiden ajotavassa. Lisäetuna useimmat ajotapatyökalun asentaneet yritykset ovat kokeneet, että säästöä syntyy ja tuottavuus lisääntyy kolmella pääalueella: 

 • Polttoaine- ja huoltokustannukset alenevat.
 • Kuljettajien lisääntynyt tietoisuus ympäristöstä liikenteessä. 
 • Yritysautojen vähäisempi osallisuus onnettomuuksissa.

Toisin sanoen ABAX Driving Behaviour ei ole vain hyödyllinen työkalu, joka mahdollistaa autokaluston ja kuljettajien ajotavan paremman hallinnan - tuotteen avulla on myös ehdottomasti mahdollista parantaa yrityksen tuottavuutta. 

Kuljettajille annetut pisteet herättävät kilpailuvietin 

Ajotapapalvelu rekisteröi ajotavan, osoittaa konkreettiset parannusta vaativat alueet ja antaa ajoneuvovastaaville mahdollisuuden ennakoivien toimien toteuttamiseen. Työkalu antaa työntekijöille kuljettajapisteitä neljän kriteerin pohjalta:  

 • Voimakas kiihdytys.
 • Voimakas jarrutus.
 • Jyrkkä kaarros oikealle.
 • Jyrkkä kaarros vasemmalle. 

Kuljettajat, joiden ajotavoissa on parannettavaa eivät ole vain huonoa mainosta yritykselle, vaan tulevat myös kalliiksi. Varomaton ajaminen, vääränlainen vaihteiden käyttö sekä äkilliset jarrutukset ja kiihdytykset aiheuttavat polttoaine- ja korjaamokustannusten nousua. Epävirallinen kilpailu, jossa yritetään saada eniten pisteitä asianmukaisesta ajokäyttäytymisestä, voi saada työntekijät kiinnittämään huomiota omaan ajotapaansa. 

Oletko kiinnostunut ABAXin Driving Behaviour - ajotapapalvelusta?
 

Kysy hintoja