csr abax report 2021

Abaxin matka kohti vihreämpää tulevaisuutta jatkuu

ABAX AS on julkaissut toisen vuosittain julkaistavan kestävän kehityksen raporttinsa, jossa käydään läpi vuoden 2021 ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä toimenpiteitä. Ympäristöraportti korostaa jatkuvia toimenpiteitä hiilineutraalin liiketoiminnan ja vihreämmän toimitusketjun saavuttamiseksi sekä uusia tasa-arvoisten mahdollisuuksien sekä vihreän teknologian tavoitteita.

ABAX jatkaa hiilineutraalia matkaansa laajentamalla tavoitealuetta  

ABAX pyrkii olemaan 100% hiilineutraali vuoden 2022 loppuun mennessä toimitusketjun osalta ja jatkaa matkaansa koko vuoden ajan lisäämällä jäljellä olevat Scope 3 -luokkaan kuuluvat tuotteiden hankinnasta ja loppukäytöstä syntyvät epäsuorat päästöt tavoitteisiinsa.

“Kaikkien yritysten tulisi tarkkailla, kuinka heidän liiketoimintansa vaikuttaa maailmaan, ja tämä on vuonna 2022 tärkeämpää kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa, ”

Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer ABAX.
Atle Karlsen

SaaS auttaa pelastamaan maailmaa

Kestävä kehitys on osa ABAXin liiketoimintastrategiaa ja uusien palveluiden, kuten ABAX Smart Connect -palvelun osalta tämä tuottaa jo tuloksia. Uusi palvelu on suunniteltu kestävän kehityksen näkökulmasta ja näin ollen käynnistänyt alansa ensimmäisen ISO-standardien mahdollistaman innovaation, joka on poistanut tarpeen kolmannen osapuolen laitteistolle. Smart Connect on seuraavan sukupolven telematiikkaratkaisu ja ABAX on oman alansa ensimmäinen yritys, joka panostaa vähähiiliseen tulevaisuuteen.   

Smart connect graphic

Johdonmukaisia kestävän kehityksen hankkeita 


ABAX tekee useita projekteja kehittääkseen yrityksensä sosiaalista vastuuta (CSR) – yksi tällainen aloite on istuttaa yksi puu jokaista uutta paikanninliittymää kohti. Jokainen puu symboloi pyrkimystä tehdä 44 000 asiakkaasta ympäristöystävällisempiä telematiikan avulla. "Käytä kalustoa yksi vuosi pidempään" -haaste on myös yksi aloite, joka ohjaa tätä ajattelua kaikilla toimialoilla, jotka käyttävät telematiikkaa kestävään kaluston ja omaisuuden hallintaan. 

ABAXin vastuullinen hankintatoimi keskittyy kiertotalouteen  

Kiertotalouden periaatteet ovat uusien prosessiemme ydinidea, lisätessämme ABAX-paikantimien uudelleenkäyttöä. Tämän projektin tarkoitus on myös juurruttaa kestävän kehityksen ajattelua eri osastojen välillä ja se vaatii johdolta uutta ajattelua ja lähestymistä laitehallinnan tiimoilta.

ABAX close the loop for a circular designed supply chain

Lue lisää ABAXin kestävän kehityksen toimista ja lataa kestävän kehityksen raportti täältä

Lisätietoja: 

Atle Karlsen – CPO 
atle.karlsen@abax.no 
 

Sandra Lindberg – Communications Director  
sandra.lindberg@abax.no