Telescopic plant equipment

ABAXin avulla kuljetusyritysten digipiirturitiedot voidaan purkaa etänä

Laki velvoittaa kuljetusyrityksiä ylläpitämään ajoneuvoissaan digipiirturiyhteyttä ja purkamaan sen sisältämiä tietoja säännöllisesti kolmen viikon välein. Lisäksi jokaisella kuljettajalla on oltava kuljettajakortti, jolle tallentuvat muun muassa kuljettajan toimintatiedot ja käytetyt ajoneuvot.

Digipiirturien massamuistien ja kuljettajakorttien avulla seurataan lepo- ja työaikoja, sekä lastaukseen ja purkuun kuluvia aikoja. Tiedot tallentuvat ABAX Salkatekin Route4 -järjestelmään, ja niitä voi seurata järjestelmän omista digipiirturiraporteista. Kuljetusyrityksen on ladattava tiedot sähköisesti kuljettajakorteilta kolmen viikon välein ja piirturilta kahden kuukauden välein.

ABAX Salkatekin Route4-järjestelmää mahdollistaa myös kuljettajakorttien latauksen etänä. Kuljettajan ei tarvitse enää käydä näyttämässä digikorttiaan toimistossa. Itse asiassa kenenkään ei tarvitse enää käydä missään, vaan tiedot voi purkaa silloin kun haluaa, vaikka joka päivä. Kuljettajan tarvitsee vain asettaa kortti digipiirturiin normaalisti ja kuljettajakohtaiset tiedot, kuten lepo- ja työajat, latautuvat järjestelmään automaattisesti.

Kun ajojärjestelijät haluavat purkaa ajoneuvon massamuistin perinteisessä järjestelmässä, he menevät autoon ja tekevät massamuistin purun manuaalisesti. Hommassa menee noin puoli tuntia per auto, eli jos autoja on 20, menee työhön kokonaisuudessaan 10 tuntia. Nyt tiedot voi purkaa suoraan toimistolla tai kotona, kun kyseessä olevaan tietokoneeseen asennetaan lukijalaite sekä kauppiaskortti. Tämän jälkeen massamuistit voidaan purkaa suoraan Route4 -järjestelmään tietokoneelta, käymättä ajoneuvossa lainkaan.