ABAX and Derby Auto Electrical

ABAX tuplasi liikevoittonsa

Teknologiayritys ABAX on nyt julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2014. Numerot puhuvat puolestaan – Vuosi 2014 oli erittäin hyvä vuosi ABAXille. Yritys on kaksinkertaistanut liikevoittonsa 20,7 miljoonasta Norjan kruunusta 41,2 miljoonaan Norjan kruunuun.

Vahvaa kasvua

Yhtiökokous on hyväksynyt yrityksen vuosikertomuksen. josta nähdään, että ABAX jatkaa positiivista trendiä vuodesta 2013. ABAXin liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 239,8 milj NOK:iin ja samaan aikaan yrityksen tulos ennen veroja ja vähennyksiä kaksinkertaistui vuodesta 2013 41,2 miljoonaan Norjan kruunuun.

  • Vuoden 2014 tilintarkastuksesta heijastuu, että olemme saavuttaneet kasvu- ja kannattavuustavoitteemme. Osakkeenomistajien ja asiakkaiden kanssa olemme hyvin tyytyväisiä tähän. ABAX jatkaa kehittämistä markkinoiden tarpeiden ja kysynnän mukaan ja olemme vakiinnuttaneet asemamme hyvänä yhteistyökumppanina ja ongelmanratkaisijana asiakkaillemme – Petter Quinsgaard, CEO ABAX

Uudet markkinat

Vuosi 2014 on ollut ABAXille kasvun vuosi niin maantieteellisesti kuin yritysostojenkin kautta. Maaliskuussa ABAX vahvisti markkinajohtajansa asemaa ostamalla norjalaisen ETRIP AS:n. Huhtikuussa ABAX laajensi markkina-aluettaan perustamalla ABAX Finland Oy:n. Joulukuussa ABAX osti suomalaisen ajoneuvojen seurantapalveluita tarjoavan Salkatek Oy:n ja kasvatti siten markkinaosuuttaan Suomessa huomattavasti.

Innovaatio luo kasvua

ABAX kehittää laitteistonsa ja ohjelmistonsa itse. Vuonna 2014 ABAX investoi 12,7 mil NOK uusien teknologiaratkaisujen tutkimukseen ja kehittämiseen. Yritys menestyy hyötyy näistä investoinneista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja sitä kautta varmistaa, että ABAX täyttää markkinoiden vaatimukset.

  • Hallituksella on selkeä toimeksianto ja odotukset jatkaa positiivista kasvua vuodesta 2014 ja edelleen vahvistaa markkina-asemaamme kaikilla markkinoilla. Varmistamme asemamme investoimalla tänään huomisen teknologiaan – Petter Quinsgaard, CEO ABAX