ABAX Smart Connect

ABAX Smart Connect tekee päästöjen raportoinnista helppoa

Rakennusalaan kohdistuu nykyään yhä suurempi paine muuttua vihreämmäksi. Yhä useammat maat, kaupungit, kunnat sekä suuret pörssiyhtiöt sitoutuvat hiilineutraaliuden tavoittelemiseen. Vihreä liike saavuttaa edistystä ja rakennusala tarvitsee kumppaneita tukemaan tavoitteitaan – tässä ABAX Smart Connect astuu kuvaan. 

Yhä useammat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet integroidaan kuntien suurten rakennusalan tarjousten operationaalisiin tavoitteisiin ja vaatimuksesta päästöjen raportoinnista ja dokumentoinnista projektin aikana on tullut ehdoton.  

Projektien toteuttamisessa keskitytään yhä enemmän kolmoishyödyn periaatteeseen (ympäristö-, yhteiskunta- ja talousnäkökulmat), jolloin varmistetaan, että yhteiskunnalliset ja ympäristötavoitteet saavutetaan yhdessä taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Global Greenhouse Gas Emissions

Erotu eduksesi tarjouskilpailuissa

Kun osoitat, että toimit tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin kuin joku toinen yritys, erotut eduksesi tarjousprosessissa. Suosittelemme, että yrityksesi laatii käytännön, jolla ohjataan operaatioita ja joka sisältää viralliset tavoitteet, jotka ovat kestävien hankintojen mukaisia. 

Kun käytössä on ABAX Smart Connectin mahdollistama kalustonhallinta, saatavana on paljon tietoja, joiden avulla urakoitsija voi tunnistaa tehottomat operaatiot sekä mahdollistaa koneiden käyttöasteen, käyttötuntien, keskimääräisen polttoaineen kulutuksen ja pian jopa tyhjäkäyntiasteen parannukset. Jotta yrityksen ympäristövaikutukset pienentyisivät pysyvästi ja jotta voidaan seurata ja raportoida edistystä vuosi vuodelta, kannattaa hyödyntää kalustosta kerättyä tietoa.

"Oletko valmis siirtymään vihreään talouteen? Oletko jo kartoittanut mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen tai kestävään kasvuun? Jotta yrityksesi olisi tulevaisuudenkestävä, sinun kannattaa jo nyt hyödyntää älylaitteiden antamia tietoja."

Taryn Lynne Sumpton, Sustainability Consultant

Kestävät vaikutukset telematiikan toimitusketjuun?

ABAX Smart Connectin mahdollistaman telematiikan käyttö on vähentänyt merkittävästi kasvihuoneprotokollan Scope 3 -luokan epäsuoria päästöjä. ABAXin kehittämä IoT-portaali, joka on tarkoitettu käsittelemään ISO 15143-3 -standardin mukaisia, alkuperäisten valmistajien laitteiden tilatietoja, on aikaansa edellä. Tämä innovaatio on tehnyt tarpeettomaksi toimitusketjun laskutus-, kuljetus- ja pakkausvaiheet, joita ennen tarvittiin palvelun toimittamiseen. Telematiikka mahdollistaa saumattoman asiakaskokemuksen vain hiiren painikkeen painalluksella.  

Telematiikka-alan odotetaan kasvavan yli 28 % ja ABAX voi jatkaa yhteenliitettyjen laitteiden globaalin verkkonsa laajentamista ilman, että hiilidioksidipäästöt lisääntyvät.

Varaa ilmainen demo

Näytämme sinulle miten ABAX Smart Connect voi auttaa tehostamaan työpäivääsi.

Varaa 15 min esittely!