Vehicle driving alongside a green field in the summer with blue skies

ABAX sitoutuu ympäristötyöhön

ABAX huomioi ympäristön kaikessa toiminnassaan. Pyrimme jatkuvasti alentamaan ympäristökuormitustamme ja edistämään myönteistä ympäristökehitystä. Ympäristövastuullisuus on tärkeää ja meillä se käsittää jätemäärän vähentämisen, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöhaittojen minimoimisen. 

ABAX Ympäristötyön tavoitteet

Näiden tavoitteiden asettamista ja seurantaa varten tarvitaan mittareita, tosin kaikkiin tilanteisiin sopivaa mittaristoa ei ole olemassa. Monet yritykset valmistelevat raportit vuosikertomukseensa, jotkut jopa varmennuttavat ne ulkoisella taholla, toiset luottavat varmasti omiin tilinpäätökseen sekä ympäristöasioiden hallintaan.

Ratkaisevinta määritellessä yrityksen ympäristöasioillaan saamaa kilpailuetua, on asiakkaan tälle asettama arvostus. Ympäristöarvojen kunnioitus ja vastuunotto on kuitenkin selkeästi kasvamassa yrityselämässä.

Osoituksena ABAXin sitoutuneisuudesta ympäristötyöhön yrityksellämme on kansainvälinen ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

  • Arvioimme ympäristönäkökohtia uusien tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.
  • Painotamme ympäristönäkökohtia logistiikassa ja yhteistyökumppanien valinnassa.
  • Tiedotamme asiakkaitamme kasvihuonekaasupäästöistä.
  • Täytämme kaikki lakisääteiset vaatimukset.
  • Valvomme ympäristövaikutuksiamme ja asetamme uusia ympäristötavoitteita.

Entä jos asettaisitte yrityksellenne uuden alhaisemman hiilidioksidipäästötavoitteen? Tiesitkö, että saat näppärästi oman yrityksesi ajoneuvokaluston hiilidioksidipäästöt selville ajopäiväkirjastamme? ABAX Triplog -sähköisen ajopäiväkirjan palveluun kuuluu ympäristöraportti, josta näet kuinka paljon päästöjä autokalustosi yksittäinen ajoneuvo aiheuttaa. 

Lue lisää ympäristöraportista