Portrait photos of Petter Quinsgaard and Bjørn Erik Helgeland

Uusi Missiomme

1. tammikuuta 2018 lähtien ABAXin uusi missio on “Solutions for the Connected Workspace”.

ABAX Missio

Yrityksen missio “Problem solver for everyone using vehicles at work” otettiin käyttöön vuonna 2009. ABAXin missio olla ongelmanratkaisija kaikille, jotka käyttävät autoa työssään, on johtanut yritystä tähän päivään asti.

Teknologia muuttaa maailman toimintaa. Muutos tapahtuu nopealla tahdilla ja se vaikuttaa työpäivämme kulkuun. ABAXille tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee jatkuvasti olla kehityksen johtavassa asemassa ja valmiina tarjoamaan yrityksille älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pääsyn työtehtäviin riippumatta siitä oletko autossa, toimistolla vai kentällä. Vuonna 2017 julkaisimme ABAX Worker -työkalun Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa, Englannissa ja Tanskassa. ABAX Workerin ja muiden tulossa olevien ratkaisujen avulla tulemme olemaan entistä arvokkaampi yhteistyökumppani myös niille yrityksille, joilla on vain muutama tai ei yhtään ajoneuvoa. Jatkossa tämä trendi tulee vielä vahvistumaan ja sen takia uusi missiomme on ”Solution Provider for The Connected Workplace”.

Aloitimme työstämään uutta missiotamme ABAX Kick-off-tapahtumassa vuonna 2016. Kaikki ABAXin työntekijät osallistuivat työryhmiin, joiden tehtävänä oli luoda yritykselle uusi missio. Työryhmiä on jatkettu myös tapahtuman jälkeen, joista viimeisin oli johtoryhmän työpaja Granadassa marraskuussa. Saimme paljon hyviä ideoita ja muutamia loistavia ehdotuksia. Haasteenamme oli se, että edellinen missiomme oli erittäin onnistunut ja se merkitsi paljon yrityksellemme sekä työtekijöillemme.

Todella hyvä missio sisältää seuraavat asiat:

  • Se määrittelee millä markkinoilla toimitaan
  • Se määrittelee, mitä yritys tarjoaa asiakkailleen
  • Se toimii yrityksen kehityksen suuntaviivana
  • Työntekijät pystyvät samaistumaan missioon päivittäisissä tehtävissään
  • Omistajat voivat luottaa, että yritys toimii tarkoituksen mukaisesti
     

Markkina-alue

ABAXin markkina-alueen voi määritellä usealla eri tavalla: maantieteellisesti, asiakassegmenttien ja asiakastoimialojen kautta, sekä oman toimialamme ja tuottamiemme teknologiaratkaisujen kautta.

Asiakkaat

Vuodesta 2009 asti olleen missiomme mukaan ratkaisemme asiakkaidemme ongelmia. Uusi missiomme lupaa, että tuotamme jatkossakin asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotta asiakkaamme pystyvät päivittäin toimimaan kannattavammin. Toimimme innokkaasti, jotta asiakkaammekin ovat innokkaita. Pyrimme aina olemaan teknologian evoluution johtavassa asemassa, jotta asiakkaamme saavat parhaat ja uusimmat ratkaisut jokapäiväisessä työssään.

Suuntaviiva

Yksi suurimmista haasteista on päättää, mitä ei tehdä. Missio auttaa meitä näiden päätöksien tekemisessä.

Työntekijät

Mission täytyy näkyä jokapäiväisessä työssä, jotta siihen voi samaistua. Mission täytyy olla osana sitä, mikä antaa työllemme merkityksen.

Omistajat

Monet sijoittajat ovat erittäin tarkkoja alasta, johon he sijoittavat. Ovatko sijoittajat kiinnostuneita kiinteistöistä, maataloudesta vai teknologiasta? ABAX tarjoaa IoT (Teollinen Internet) -ratkaisuja ja jokainen, joka sijoittaa ABAXiin, on tietoinen siitä. Mission tulee toimia tämän tukena.

Uusi missiomme on nyt määritelty ja se esitetään Kick-off-tapahtumassa. Missiomme täyttää yllämainitut edellytykset ja sen tulisi auttaa meitä yrityksemme kehityksessä.

- Petter Quinsgaard, CEO ABAX and Bjørn Erik Helgeland, COO ABAX