ABAXista

ABAX on Euroopan nopeimmin kasvava telematiikkayritys, jolla on korkealaatuinen ohjelmisto ja laitteet, jotka on kehitetty yrityksen sisällä. Palvelumme auttavat asiakkaita tehostamaan toimintaansa ja säästämään kustannuksia erinomaisen SaaS (Software as a Service) -palvelun avulla.

Bruce Atle Karlsen, CPO and Morten Strand, CEO

Ratkaisemme 35 000 asiakkaamme jokapäiväisiä ongelmia älykkäillä ratkaisuilla, jotka tarjoavat koko kalustosi hallinnan riippumatta siitä, oletko autossa, toimistossa tai suorittamassa työtehtävää.

Yritysmallimme perustuu SaaS-ratkaisuun (Software as a Service). Olemme rakentaneet yhden, täysin integroidun ohjelmistoalustan arkkitehtuurin, joka on laajennettavissa kaikkiin tulevaisuuden innovaatiopalveluihin. Kaikki laitteistomme, järjestelmämme ja tuotteemme ovat helppokäyttöisiä sekä helposti asennettavia.

ABAXilla työskentelee noin 350 työntekijää myynnissä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, teknisessä tuessa, hallinnossa, laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä. Päätoimipisteemme sijaitsee Norjassa, muut toimipisteemme Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Hollannissa, Puolassa ja Englannissa.

Visio & Arvot

Enthusiastic – eli innostunut on aina ollut luontainen arvo ABAXille.  Haluamme suhtautua muutoksiin innokkuudella ja tarttua käsillä olevaan hetkeen. Olipa kyseessä sitten asiakas- tai yrityksen sisäinen tapaaminen, niin kohtaamme tilanteen aina positiivisella asenteella ja avoimella mielellä. 

Innovative – eli innovatiivinen kuvaa erinomaisesti SaaS-yritystä, joka kehittää kaikki palvelunsa itse. Kehitämme jatkuvasti innovatiivisiä ratkaisuja, joilla pyritään auttamaan asiakasta yhä järkevämpään ja tehokkaampaan yritystoimintaan. 

Sustainable – eli kestävä kehitys ilmentää ABAXin ydintä yrityksenä. Ulkoisesti se näkyy siinä että kehitämme tuotteita, jotka auttavat asiakkaita olemaan ympäristöystävällisempiä. Yrityksen sisällä tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2022 mennessä.

ABAX Missio

Missio kuvaa organisaation tai liiketoiminnan yleistä suuntaa ja sen tulisi antaa vastaus kysymykseen: Mikä on ABAXin päätavoite?

ABAXin uusi missio: Sustainable solutions for a connected world

ABAX Visio

Visiomme on tarkoitus inspiroida sekä olla yrityksellemme pitkän tähtäimen tavoite.

ABAXin uusi visio: Simply connected

Historia

ABAX on perustettu vuonna 2003, mutta keskittyminen GPS-laitteisiin alkoi yhteistyössä ETS:n (Electronic Tracking System) kanssa vuonna 2009.

Vuonna 2011 tavoitteena oli luoda yhteinen perusta teknisille innovaatioille, tuotekehitykselle ja myyntitoiminnalle ja tarjota seurantajärjestelmiä sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Nykyään ABAX on vakiinnuttanut asemansa telematiikka-alan markkinajohtajana kehittämällä ja toimittamalla GPS-laitteita, sähköisiä ajopäiväkirjoja, ajoneuvonhallintaa ja toiminnanohjausjärjestelmiä. 

ABAX aloitti toimintansa Norjassa, mutta laajeni nopeasti muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. ABAXin pääkonttori sijaitsee Larvikissa Norjassa ja muita toimipisteitä on Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Hollannissa, Puolassa sekä Englannissa. ABAXilla työskentelee yli 350 työntekijää, jotka toimivat erilaisissa myynnin, asiakaspalvelun, markkinoinnin, tukipalvelujen, hallinnon, laadunvalvonnan ja tuotekehityksen tehtävissä.

ABAX nimettiin Berg Insightin tutkimuksessa (15. syyskuuta 2016) nopeimmin kasvavaksi telematiikkayritykseksi Euroopassa yli 50 prosentin kasvulla vuonna 2015. Kasvu on yhdistelmä hyvien myyntilukujen ja kannattavien toimintojen kautta syntynyttä orgaanista kasvua sekä yritysostoilla saavutettua epäorgaanista kasvua. 

Norvestor Equity AS ilmoitti 6. kesäkuuta 2017, että johtava vaihtoehtoisten sijoitusratkaisujen toimittaja Investcorp on ostanut ABAXin 1,8 miljardilla Norjan kruunulla.

ISO-sertifikaatit

ABAXin tavoitteena on toimittaa asiakkailleen korkeaa laatua ja taata erinomainen asiakastyytyväisyys. Tämä vuoksi olemme kehittäneet hallintajärjestelmän, jolla varmistetaan, että voimme vastata asiakkaidemme ja yrityksemme sisäisiin vaatimuksiin, viranomaisten vaatimuksiin sekä standardivaatimuksiin ISO 9001 (laatu), 14001 (ympäristö) ja 27001 (tietoturva).

  
LAATUPOLITIIKKAMME

Laatutyön kulmakivenä kaikilla liiketoiminta-alueillamme on koko yritystä koskeva kansainvälinen ISO 9001 -laatusertifiointi. ABAXin tavoitteena on toimittaa asiakkailleen korkeaa laatua ja taata erinomainen asiakastyytyväisyys. Täytämme ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 27001 -sertifiointien vaatimukset. Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että ABAX on vastuullinen ja asiantunteva yritys, joka huolehtii asiakkaidensa tarpeista ja tietoturvasta sekä tuotteiden laadusta ja ympäristövastuusta.

Painotamme laatuajattelussamme asiakkaan etua, asiakkaidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyyttä sekä kustannustasoa.

ABAXin laatutavoitteet

 • ABAXilla on markkinoidensa tyytyväisimmät työntekijät, yli 80 % työntekijöistä on tyytyväisiä
 • Työilmapiiri- ja työtyytyväisyyskyselyt 2 kertaa vuodessa
 • ABAXin asiakastyytyväisyys yli 80 %
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt kerran vuodessa

 
YMPÄRISTÖPOLITIIKKAMME

Osoituksena sitoutuneisuudestamme ympäristötyöhön yrityksellämme on kansainvälinen ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

ABAX huomioi ympäristön kaikessa toiminnassaan. Pyrimme jatkuvasti alentamaan ympäristökuormitustamme ja edistämään myönteistä ympäristökehitystä.

Saavutamme tämän:

 • Olemalla tietoisia eri toimintojen ympäristövaikutuksista tuotekehityksesä, tuotannossa, jakelussa, käytössä sekä loppukierrätyksessä.
 • Arvioimalla ympäristövaikutuksia uusien tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.
 • Painottamalla ympäristöystävällisyyttä logistiikassa ja yhteistyökumppanien valinnassa.
 • Tiedottamalla asiakkaitamme kasvihuonekaasupäästöistä.
 • Täyttämällä kaikki lakisääteiset vaatimukset.
 • Valvomalla ympäristövaikutuksiamme ja asettamalla uusia ympäristötavoitteita.

  
TIETOTURVALLISUUSPOLITIIKKAMME

ABAX varmistaa ja ylläpitää tietoturvapalvelujensa korkeaa tasoa kansainvälisen tietoturvajärjestelmän ISO 27001 -sertifioinnin avulla. Keräämme ja tallennamme dataa asiakkaidemme puolesta. Tämä sisältää myös henkilökohtaisia tietoja, joita tulee käsitellä yksityisyydensuojan mukaisesti sekä turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Noudattamalla näitä standardeja varmistamme suunnitelmallisesti tietoturvamme korkean tason. Olemme ottaneet käyttöön lukuisia eri toimintoj, kehittääksemme yrityksemme tietoturvatasoa jatkuvasti.

ABAXin tietoturvatavoitteet ovat:

 • 0 rikkomuksia, jotka vaikuttavat henkilötietoihin tuotantojärjestelmässä
 • Toiminta-aika tuotantojärjestelmissä yli 99,5%

 
Kehitämme jatkuvasti prosessejamme kaikilla näillä osa-alueilla. Tälllä varmistamme, että asiakkaamme voi luottaa tekevänsä yhteistyötä toimittajan kanssa, joka keskittyy näihin asioihin ja suojelee asiakkaan yksityisyyttä. Olemme toimittaja, joka ei vain tee asioita oikein, vaan tekee oikeita asioita.