ABAXista

Teknologia muuttaa maailman toimintaa. Muutos tapahtuu nopealla tahdilla ja se vaikuttaa työpäivämme kulkuun. ABAXille tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee jatkuvasti olla kehityksen johtavassa asemassa ja valmiina tarjoamaan yrityksille älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pääsyn työtehtäviin riippumatta siitä oletko autossa, toimistolla vai kentällä. Tämän takia missiomme on ”Solutions Provider for the Connected Workspace”.

Thumbnail

Palvelumme auttaa asiakkaita pysymään ajantasalla, olemaan tehokkaampia ja säästämään kustannuksissa tarjoamalla maailmanluokan Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) -ratkaisuja. ABAX on nopeimmin kasvava telematiikkayritys Euroopassa, joka keskittyy toimittamaan arvoja kasvattavia IoT-järjestelmiä.

Tarjoamalla liikkuvuutta, joustavuutta ja käytettävyyttä, ABAX uskoo kaiken yhdistävään, saumattomasti integroituun IoT-alaan, joka ratkaisee kohderyhmämme jokapäiväisiä ongelmia. Jokainen osa palveluamme viestivät yhdessä liikkuvuuden tärkeyttä sekä merkitystämme minkä tahansa telematiikkaratkaisun lippulaivana.

Yritysmallimme perustuu SaaS-ratkaisuun (Software as a Service). Olemme rakentaneet yhden, täysin integroidun ohjelmistoalustan arkkitehtuurin, joka on laajennettavissa kaikkiin tulevaisuuden innovaatiopalveluihin. Kaikki laitteistomme, järjestelmämme ja tuotteemme ovat helposti asennettavissa, "plug and play" -ajatuksella. 

ABAXilla työskentelee noin 300 työntekijää myynnissä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, teknisessä tuessa, hallinnossa, laadussa ja kehitystöissä. Meillä on toimistot Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Hollannissa, Puolassa ja Englannissa.

Visio & Arvot

THE DIFFERENCE IS ABAX™

Erottaudumme kilpailijoistamme kaikessa, mitä teemme. Yrityksemme visio on erottua niin työntekijöidemme kuin asiakkaidemmekin silmissä. Siksi yrityksemme visio on: "The difference is ABAX™". Tätä visiota toteutamme ja sovellamme arvoketjumme kaikissa osissa sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.

Terävöittääksemme kilpailukykyämme yhdellä nopeimmin kasvavista markkinoista maailmassa, perustuu yritysmallimme kolmeen tärkeään osatekijään: "People, Technology and Services".

Organisaatio ABAXilla on planeettamaisen laaja, jolloin pystymme parhaiten tukemaan osatekijöitä "People, Technology and Services". Kykenemme mukautumaan nopeasti markkinoiden uusiin muutoksiin jo ennen kuin ne tapahtuvat. Tätä ketteryyttä heijastavat myös yrityksemme ydinarvot: "Profitable, First and Enthusiastic".

ABAXin missio on Solutions Provider for the Connected Workspace

Historia

ABAX on perustettu vuonna 2003, mutta keskittyminen GPS-laitteisiin alkoi yhteistyössä ETS:n (Electronic Tracking System) kanssa vuonna 2009.

Vuonna 2011 tavoitteena oli luoda yhteinen perusta teknisille innovaatioille, tuotekehitykselle ja myyntitoiminnalle ja tarjota seurantajärjestelmiä sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Nykyään ABAX on vakiinnuttanut asemansa telematiikka-alan markkinajohtajana kehittämällä ja toimittamalla GPS-laitteita, sähköisiä ajopäiväkirjoja, ajoneuvonhallintaa ja toiminnanohjausjärjestelmiä. 

ABAX aloitti toimintansa Norjassa, mutta laajeni nopeasti muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. ABAXin pääkonttori sijaitsee Larvikissa Norjassa ja muita toimipisteitä on Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Hollannissa, Puolassa sekä Englannissa. ABAXilla työskentelee yli 300 työntekijää, jotka toimivat erilaisissa myynnin, asiakaspalvelun, markkinoinnin, tukipalvelujen, hallinnon, laadunvalvonnan ja tuotekehityksen tehtävissä.

ABAX nimettiin Berg Insightin tutkimuksessa (15. syyskuuta 2016) nopeimmin kasvavaksi telematiikkayritykseksi Euroopassa yli 50 prosentin kasvulla vuonna 2015. Kasvu on yhdistelmä hyvien myyntilukujen ja kannattavien toimintojen kautta syntynyttä orgaanista kasvua sekä yritysostoilla saavutettua epäorgaanista kasvua. 

Norvestor Equity AS ilmoitti 6. kesäkuuta 2017, että johtava vaihtoehtoisten sijoitusratkaisujen toimittaja Investcorp on ostanut ABAXin 1,8 miljardilla Norjan kruunulla.

ISO-sertifikaatit

ABAXin tavoitteena on toimittaa asiakkailleen korkeaa laatua ja taata erinomainen asiakastyytyväisyys. Tämä vuoksi olemme kehittäneet hallintajärjestelmän, jolla varmistetaan, että voimme vastata asiakkaidemme ja yrityksemme sisäisiin vaatimuksiin, viranomaisten vaatimuksiin sekä standardivaatimuksiin ISO 9001 (laatu), 14001 (ympäristö) ja 27001 (tietoturva).

  
LAATUPOLITIIKKAMME

Laatutyön kulmakivenä kaikilla liiketoiminta-alueillamme on koko yritystä koskeva kansainvälinen ISO 9001 -laatusertifiointi. ABAXin tavoitteena on toimittaa asiakkailleen korkeaa laatua ja taata erinomainen asiakastyytyväisyys. Täytämme ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 27001 -sertifiointien vaatimukset. Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että ABAX on vastuullinen ja asiantunteva yritys, joka huolehtii asiakkaidensa tarpeista ja tietoturvasta sekä tuotteiden laadusta ja ympäristövastuusta.

Painotamme laatuajattelussamme asiakkaan etua, asiakkaidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyyttä sekä kustannustasoa.

ABAXin laatutavoitteet

 • ABAXilla on markkinoidensa tyytyväisimmät työntekijät, yli 80 % työntekijöistä on tyytyväisiä
 • Työilmapiiri- ja työtyytyväisyyskyselyt 2 kertaa vuodessa
 • ABAXin asiakastyytyväisyys yli 80 %
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt kerran vuodessa

 
YMPÄRISTÖPOLITIIKKAMME

Osoituksena sitoutuneisuudestamme ympäristötyöhön yrityksellämme on kansainvälinen ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

ABAX huomioi ympäristön kaikessa toiminnassaan. Pyrimme jatkuvasti alentamaan ympäristökuormitustamme ja edistämään myönteistä ympäristökehitystä.

Saavutamme tämän:

 • Olemalla tietoisia eri toimintojen ympäristövaikutuksista tuotekehityksesä, tuotannossa, jakelussa, käytössä sekä loppukierrätyksessä.
 • Arvioimalla ympäristövaikutuksia uusien tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.
 • Painottamalla ympäristöystävällisyyttä logistiikassa ja yhteistyökumppanien valinnassa.
 • Tiedottamalla asiakkaitamme kasvihuonekaasupäästöistä.
 • Täyttämällä kaikki lakisääteiset vaatimukset.
 • Valvomalla ympäristövaikutuksiamme ja asettamalla uusia ympäristötavoitteita.

  
TIETOTURVALLISUUSPOLITIIKKAMME

ABAX varmistaa ja ylläpitää tietoturvapalvelujensa korkeaa tasoa kansainvälisen tietoturvajärjestelmän ISO 27001 -sertifioinnin avulla. Keräämme ja tallennamme dataa asiakkaidemme puolesta. Tämä sisältää myös henkilökohtaisia tietoja, joita tulee käsitellä yksityisyydensuojan mukaisesti sekä turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Noudattamalla näitä standardeja varmistamme suunnitelmallisesti tietoturvamme korkean tason. Olemme ottaneet käyttöön lukuisia eri toimintoj, kehittääksemme yrityksemme tietoturvatasoa jatkuvasti.

ABAXin tietoturvatavoitteet ovat:

 • 0 rikkomuksia, jotka vaikuttavat henkilötietoihin tuotantojärjestelmässä
 • Toiminta-aika tuotantojärjestelmissä yli 99,5%

 
Kehitämme jatkuvasti prosessejamme kaikilla näillä osa-alueilla. Tälllä varmistamme, että asiakkaamme voi luottaa tekevänsä yhteistyötä toimittajan kanssa, joka keskittyy näihin asioihin ja suojelee asiakkaan yksityisyyttä. Olemme toimittaja, joka ei vain tee asioita oikein, vaan tekee oikeita asioita.

The difference is ABAX™

ABAXin ainutlaatuinen markkina-asema ja kilpailukyky perustuvat kolmeen tärkeään osatekijään: "People, Technology and Services".

PEOPLE

Työntekijöidemme ikäjakautuma ulottuu 18-vuotiaasta 70-vuotiaaseen ja sairauspoissaoloprosenttimme on alle kaksi prosenttia. Uskomme vahvasti siihen, että pitämällä huolen työntekijöistämme autamme heitä pitämään huolen asiakkaistamme. Menestyksemme kannalta on ratkaisevaa, että työntekijämme tuntevat yrityksemme mission, vision ja arvot ja toimivat niiden mukaisesti jokapäiväisessä työssään. Teemme kaikkemme, jotta työntekijämme ovat tyytyväisiä – sekä töissä että heidän vapaa-ajallaan, sillä me uskomme, että onnelliset työntekijät tarjoavat parempaa palvelua sinulle asiakkaanamme.

TECHNOLOGY

ABAXin laite on ratkaisumme ydin. Se perustuu hyväksi todistettuun teknologiaan, jota olemme viimeiset 10 vuotta jatkuvasti päivittäneet ja kehittäneet. Kattava ratkaisumme toimii maailman kaikissa matkapuhelinverkoissa ja hyödyntää viimeisintä GPS-tekniikkaa. Yhdessä radioteknologiamme kanssa ABAXlaitteemme voi käyttää kolmea eri paikannusteknologiaa: GSM-paikannusta, radiopaikannusta ja GPS-paikannusta. Tekniikka on pakattu lujatekoiseen ja vedenkestäväänlaitteeseen. Kaikki tämä takaa ABAX-tuotteiden ja palveluiden ensiluokkaisen laadun.

SERVICES

Teknologia muuttaa maailman toimintaa. Muutos tapahtuu nopealla tahdilla ja se vaikuttaa työpäivämme kulkuun. ABAXille tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee jatkuvasti olla kehityksen johtavassa asemassa ja valmiina tarjoamaan yrityksille älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pääsyn työtehtäviin riippumatta siitä oletko autossa, toimistolla vai kentällä. Tuotteemme suunnitellaan vastaamaan markkinoiden nykyistä kysyntää. Laitteemme ovat mutkattomia, helppo asentaa ja ne parantavat merkittävästi asiakkaidemme toimintaa. ABAX kehittää sekä omistaa yrityksen tuotteet ja järjestelmät. Kaikki laitteistomme, järjestelmämme ja tuotteemme ovat helposti asennettavissa, "plug and play" -menetelmällä.