Visio, Missio ja Arvot

Mobiilisti kerätyistä tiedoista lisäarvoa liiketoimintaan.

Elämme verkottuneessa maailmassa, jossa datan tarjoamat oivallukset ovat keskeinen resurssi hyvien liiketoimintapäätösten tekemisessä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä.

Olemme innostuneita dataan perustuvan lisäarvon tuottamisesta.

Me ABAXilla olemme innostuneita dataan perustuvan lisäarvon tuottamisesta, joka auttaa yksinkertaistamaan asiakkaidemme arkea.

Tiedon avulla johtaminen auttaa yrityksiä lisäämään tehokkuutta ja parantamaan liikevaihtoa sekä kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Data on tulevaisuutemme raaka-aine. Me ABAXilla haluamme auttaa yrityksiä keräämään asiaankuuluvia tietoja ja hyödyntämään niitä liiketoiminnan lisäarvon kehittämiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

Tarjoamme aina asiakaskeskeisiä ratkaisuja.

Ilman asiakkaitamme ei ole ABAXia - hyvin yksinkertaista. Siksi asetamme asiakkaidemme tarpeet ja vaatimukset aina toimintamme keskiöön.

Teknologian ja datan arvo on niiden yrityksille tarjoamissa hyödyissä. Me ABAXilla otamme aina lähtökohdaksi asiakkaidemme tarpeet ja kehitämme teknologian ja datan avulla ratkaisuja, joka vastaa heidän päivittäisiin haasteisiinsa ja mahdollisuuksiinsa ja siten heidän liiketoimintansa menestykseen. Haluamme tarjota yksinkertaisia mutta tehokkaita ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa liiketoiminnalle ja joiden avulla saadaan tehostettua päivittäistä työskentelyä.

Tarjoamme yrityksille lisäarvoa innovatiivisten ideoiden kautta.

Etsimme aina uusia tapoja lähestyä haasteita. Tuomme ihmiset, teknologian, datan ja ideat yhteen ja kehitämme ratkaisuja huomista varten. Olemme uteliaita ja hyväksymme muutoksen.

Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa etsimme systemaattisesti uusia tapoja hyödyntää olemassa olevan liiketoiminnan potentiaalia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia esineiden ja datan verkottumisen avulla.

Teemme liiketoiminnasta kestävää.

Pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka tekevät enemmän pienemmillä resursseilla. Välitämme ympäristöstämme, kollegoistamme, asiakkaistamme ja yhteisöistämme, joissa toimimme.

Avoimella alustallamme ja yhteistyöllämme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa luomme ratkaisuja, joita voidaan laajentaa ja kehittää pitkällä aikavälillä. Kaikkien tarpeet ja vaatimukset otetaan alusta alkaen huomioon. Näin varmistamme, että ratkaisujamme voidaan käyttää pitkään ja että investoinnit kannattavat.

Meille on tärkeää, että asiakkaamme käyttävät kalustoaan ja resurssejaan tehokkaasti ja vastuullisesti. Näin kaluston käyttöikä pitenee ja ympäristöhaitat pienenee.

Missiomme - Yhdistetyistä liikkuvuustiedoista lisäarvoa liiketoimintaan

Elämme verkottuneessa maailmassa, jossa datan tarjoamat oivallukset ovat keskeinen resurssi hyvien liiketoimintapäätösten tekemisessä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä.

ABAX muuntaa asiakkaiden tarpeet edistyneiksi teknologiaratkaisuiksi, jotka vapauttavat heidän tietoon perustuvan potentiaalin. ABAX toimii yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kokonaisvaltaisessa ekosysteemissä, jonka yhteistyön ja innovaatioiden avulla luodaan jatkuvasti ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakkaitamme uusilla tavoilla.