ABAX

ABAX lanserar hållbarhets-/miljörapport för 2021

Larvik - ABAX AS har publicerat sin årliga hållbarhetsredovisning. ABAX Miljöredovisning för 2021 tar upp företagets engagemang för minskade utsläpp, en grönare värdekedja och inte minst förankringen att utveckla framtidens teknik.

ABAX lanserar hållbarhets-/miljörapport för 2021

ABAX fortsätter sin koldioxidneutrala resa med ytterligare må

ABAX har ett uttalat mål att vara 100 % koldioxidneutral i slutet av 2022. Detta uppnådde företaget redan 2020. Målet är att arbeta med en översyn av hela värdekedjan och företagets miljöpåverkan för att förbli koldioxidneutral, även 2022. På denna resa höjs ambitionerna och ytterligare mål läggs till för en hållbar drift av ABAX.

Alla företag bör undersöka hur verksamheten påverkar världen – 2022 är detta viktigare än någonsin.

Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer ABAX.

SaaS gör det lättare att driva hållbart


Hållbarhet är ett kärnvärde i ABAX och som en del av företagets nya strategi lanserade ABAX en ny tjänst 2021, som ska hjälpa våra kunder att verka mer hållbart. ABAX Smart Connect, som anses vara en revolution i branschen, kommer, med hjälp av ISO-standarder, att eliminera behovet av hårdvara från tredje part genom att använda fabriksmonterad telematik. Tjänsten ger bland annat användarna bättre kontroll över miljöanvändningen av maskiner, i en separat miljöredovisning. Detta kommer att hjälpa fler att ta ett stort steg mot en grönare vardag. ABAX Smart Connect är framtidens telematik, och ABAX är en pionjär för resten av branschen. 

Flera hållbarhetsprojekt

ABAX har ett antal projekt som alla bidrar till att utveckla företagets sociala ansvar (CSR). Ett av dessa initiativ är trädväxtprojektet. Här planteras ett träd för varje enhet ansluten till ABAX globala nätverk. Varje träd, som planteras i samarbete med WeForest, symboliserar hur våra kunder börjar bli mer hållbara genom att använda våra lösningar.

"Ett år längre" är ytterligare ett miljöinitiativ där ABAX kommer att hjälpa kunder från olika branscher att öka livslängden på sina tillgångar med ett år med hjälp av telematik.

ABAX fokuserar på cirkulär ekonomi

ABAX fokuserar nu på ökad återanvändning av sina spårningsenheter. Projektet skapar ett mer hållbart tänk inom ABAX internt och kräver att ledare ändrar sina traditionella handlingsmönster och tänker nytt.

Läs rapporten här och mer om ABAX ABAX hållbarhetsarbete.
 

Atle Karlsen
CPO
atle.karlsen@abax.no
+47 930 05 747

Sandra Lindberg
Communications Director
sal@abax.no 
+47 469 53 705

ABAX är en utav de största företagen inom telematik i Europa med egenutvecklad mjukvara och hårdvara av hög kvalitet. Våra tjänster gör det enkelt att förbättra effektiviteten, följa skatteregler och öka lönsamheten genom SaaS (Software as service) i världsklass. ABAX Global Networks består för närvarande av 44 000 kunder med mer än 536 000 spårningsenheter.