ABAX

Milersättning och bilersättning 2023

Milersättning och bilersättning för tjänstebil/ förmånsbil och egen bil i tjänsten

Milersättning och bilersättning 2023 för tjänstebil/förmånsbil och privatbil

Om du betalar för drivmedlet själv är du berättigad milersättning. Denna milersättning är skattefri om du endast väljer att följa statens belopp och är enligt följande:

  • 25 kr per mil för egen bil (oavsett drivmedel)

  • 9,50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel

  • 12 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).

Om du inte har fått ersättning för tjänsteresan från arbetsgivaren får du dra av:

  • 25 kr per mil för egen bil

  • 9,50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel

  • 12 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol)

Många avtalar dock om en högre ersättning då dessa siffror inte alltid täcker bränsle- och slitagekostnader på bilen. Vid en högre ersättning än statens satser tillkommer en skattepliktig del på det överstigande beloppet. Har en förare till exempel en privatbil och får 30 kr per tjänstemil är alltså  25 kr av dessa skattefria medan 5 kr av dessa är beskattningsbara.

Vid en skatterevision gäller omvänd bevisbörda och det är upp till dig som yrkar på milersättning att bevisa att du gör rätt.

Ersättning för trängselskatt och broavgifter är inte längre inkluderade i bilens förmånsvärde. Men åker du privatbil i tjänsten har du rätt att få ersättning för bro- och vägavgifter. 

Här kan du läsa mer om ersättningar och traktamenten från Skatteverket.

Bilförmånsberäkning

Bilens förmånsvärde baseras i en rad olika faktorer, så som nybilspris, extrautrustning och även miljöpåverkan.

Här kan du räkna ut ditt förmånsvärde för din bil.