ABAX

Telematik förklarat på 2 minuter

Tillhör du dem som vill veta vad termen ”telematik” betyder? Eller varför ABAX telematik har blivit så populärt i nyttofordon? Här förklarar vi allt du behöver veta på bara 2 minuter!

Anna Edwards·3 min läsning

Varför telematik kan jämföras med ett smart hem

När ABAX etablerades handlade telematik om att spåra bilar. Sedan dess har ABAX gått vidare och utvecklat telematik till en fantastisk, total paketlösning med flera funktioner som ger företag stora ekonomiska fördelar.

ABAX hjälper kunder att få fullständig kontroll över sina tillgångar. Vi spårar verktyg och fordon som har stulits eller tappats bort och vi visar var företagets fordon finns på en karta som uppdateras i realtid. Paul Walsh, CTO på ABAX, jämför ABAX telematiklösning med smarta hem:

-    De flesta har hört talas om smarta hem! Det som kännetecknar ett smart hem är att det har ett trådlöst styrsystem som gör de boendes liv enklare och bekvämare. Samma princip gäller vår telematik. ABAX hjälper företagsledningen att upprätthålla kontakt med och kontroll över verksamhetens alla delar - anställda, tillgångar och fordon.

-    Om du har ett smart hem, kan du t.ex. spara pengar på en smartare elförbrukning. Telematik fungerar på exakt samma sätt. Vårt produktutbud ger ledningen bättre kontroll, gör verksamheten mer produktiv och underlättar smartare arbetsrutiner bland anställda. ABAX garanterar att hela arbetsplatsen blir som ett stort smart hem där det huvudsakliga målet alltid är att minska kostnaderna och öka intäkterna.

Hur fungerar ABAX telematik?

Kort sagt innebär ABAX telematiksystem att en spårningsenhet installeras i ett nyttofordon, på en maskin eller utrustning. Med enheten kan telemetridata överföras, tas emot och lagras. Ur en teknisk synvinkel ansluts spårningsenheten till fordonet, maskinen eller utrustningen med ett SIM-kort, och kortets inbyggda modem möjliggör kommunikation via ett trådlöst nätverk.

Spårningsenheten samlar in gps-data (t.ex. om var nyttofordonet befinner sig) och överför informationen via ett mobilt nätverk eller mobildata till en huvudserver. Servern analyserar alla inkommande data och skickar dem till ledningen via säkra webbplatser och ABAX-appen, som är optimerad för smarttelefoner och pekplattor.

Exempel på data som samlas in är fordonets geografiska position, hastighet, tomgångskörning, acceleration och inbromsning samt behov av fordonsunderhåll. Spårningsenheten tillhandahåller detaljerad statistik om enskilda förares körmönster och ger ledningen värdefull information om vad som hände vid en specifik trafikincident. Walsh förklarar närmare: 

-    Huvudsaken är att lösningen ger företagsledningen fullständig information i realtid om en hel fordons- och maskinpark. Ledningen använder sedan denna information för att sänka kostnaderna, ta fram effektivare körrutter, uppmuntra anställda att förändra sina körmönster, förbättra servicenivån gentemot kunder och få en bättre kontroll över hela fordons- och maskinparken i allmänhet.

Hur ser framtidens telematik ut?

Nya tekniska lösningar som förenklar affärsverksamheten, minskar driftskostnaderna och samtidigt ökar företagens intäkter fortsätter att vara i centrum. Vad gäller forskning och utveckling, ligger ABAX redan långt före konkurrenterna. Bara under 2019 lade ABAX cirka 6 miljoner pund på forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Paul Walsh, CTO, säger: 

-    På samma sätt som människor som bor i smarta hem kommer att få möjligheten att ansluta fler och fler tjänster i framtiden, anpassar sig ABAX efter marknadens behov och utvecklar ständigt nya tekniska lösningar. Våra lösningar är alltid praktiska och framtidsorienterade. Därför kommer våra kunders val och användning av intelligenta anslutningslösningar att öka när vi på ABAX utvecklar vårt produktutbud.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?