ABAX

Skatteregler för företagsbilar 2024

Skatteåret 2024 närmar sig och det är dags att förbereda sig för att hantera skatterelaterade frågor angående servicebilar, förmånsbilar och privatbilar.

Matias Rodriguez

Som anställd eller verksamhetsledare är det viktigt att ha koll på reglerna och förstå hur man bäst hanterar körjournaler och dokumentation. Här kommer en smidig skatteguide för att hjälpa dig att navigera genom dessa frågor.

Omvänd bevisbörda och dokumentation av resor

Skatteverket tillämpar omvänd bevisbörda när det gäller användning av alla typer av bilar i arbetet. Det innebär att det är upp till den skattskyldige att kunna bevisa att varje biltyp, oavsett om det är en servicebil, förmånsbil eller privatbil, används i enlighet med Skatteverkets regler. För att göra detta krävs pålitlig dokumentation för varje resa.

Körjournal för förmåns- och servicebilar

En viktig del av att uppfylla Skatteverkets krav är att ha en korrekt och pålitlig körjournal. Det finns olika alternativ på marknaden när det gäller körjournaler, och det är viktigt att välja en som passar bäst för dina behov. Från små till stora företag finns det lösningar som kan hjälpa till med att säkerställa att all nödvändig information dokumenteras på ett tillförlitligt sätt. ABAX erbjuder elektronisk körjournal som passar både förmåns- och servicebilar och gör fordonshantering smidigare för dig som för närvarande utför manuellt arbete för att dokumentera dina resor.

Vill du veta mer om skatteregler för servicebilar, förmånsbilar och privatbilar?

Ladda ner vår guide som ger svar på de vanligaste frågorna för svenska företag, oavsett storlek på bilparken. Med vår guide kommer du att få all information du behöver för att hantera skattefrågor kring bilar på ett effektivt och korrekt sätt.

Ladda ner guiden nu och gör dig redo för skatteåret 2024!