ABAX

Så kör dina medarbetare säkrare på vintern

Svenskt vinterväder och hala vägar gör arbetsdagen mer utmanande för medarbetare som kör tjänstebilar. Kraven på både trafikbeteende och bilar ökar. Här är några tips för att hålla hjulen rullande genom vintern.

Matias Rodriguez

Hantverkare, servicepersonal och chaufförer går sällan i ide under vintern, utan utför viktiga arbeten för hushåll och företag under hela den kalla årstiden. Snö och halka gör dock resorna mellan arbetsplatserna mer krävande och potentiellt farligare än under andra tider på året.

Vad kan du som arbetsgivare göra för att visa ansvar för dina bilkörande kollegor under den kalla årstiden? Tillsammans med Tryg Forsikring vill vi gärna dela med oss av positiva åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre bilunderhåll.

Det börjar med däcken

Roald Ringheim är produktchef för bilförsäkring på Tryg Forsikring. Han säger att däcken är ett bra ställe att börja på.

"Däckutrustningen är en av de viktigaste sakerna att hålla koll på under vintern. Däcken ska ha ett minsta mönsterdjup på 3 millimeter. Välj dina däck med omsorg och välj däck som presterar bra i tester för din fordonstyp. Det är stora skillnader och det kan snabbt bli dyrt om du väljer fel däck."

Roald Ringheim

Enkla steg med stor effekt

Förebyggande arbete är en självklarhet för Tryg Forsikrings medarbetare, och Ringheim är inget undantag. Han har också andra konkreta åtgärder att dela med sig av:

  • Berätta för dina medarbetare att vinterkörning kräver ett annorlunda beteende i trafiken.

  • Ju sämre väderförhållandena är, desto viktigare är det att du visar hänsyn till oskyddade trafikanter, t.ex. när trottoarer inte är plogade.

  • Ge dina kollegor tid att värma upp bilen och skrapa rutorna innan de kör.

  • Låt varje förare fatta beslut om att skjuta upp resan om förhållandena är för farliga.

  • Be medarbetarna att sakta ner och hålla ett större avstånd till framförvarande bilar.

  • Kom ihåg att tjänstebilar ofta är tyngre lastade än privatbilar, vilket ökar bromssträckan.

"Kom ihåg att förare av bilar med en totalvikt på över 3,5 ton är skyldiga att ha kedjor under vinterdäcksperioden, och detta bör också övervägas när bilen har en totalvikt upp till denna viktgräns. Vi rekommenderar också att man kontrollerar bromsar, batteri, lampor och andra viktiga säkerhetskomponenter", säger Ringheim.

Uppdatera medarbetarnas kunskaper om vinterkörning

Claire Briscoe är ansvarig för försäkringar och telematik på ABAX. Hon håller med om att enkla, konkreta åtgärder kan göra stor skillnad på vintervägarna. "När vi kör efter väderförhållandena tar vi inte bara bättre hand om våra egna anställda och andra trafikanter, vi tar också bättre hand om företagets fordon genom att minska bränsleförbrukningen, minska underhållet och öka deras livslängd.

Briscoe uppmanar dig att också överväga ansvarsfulla åtgärder för att öka förarnas kunskap om vinterkörning:

"Jag skulle rekommendera att ge alla förare en säkerhetsorientering och verkligen visa att ditt företag tar deras säkerhet och välbefinnande på allvar. Låt dina förare veta att det är din prioritet och av yttersta vikt att de kommer hem till sin familj på ett säkert sätt på kvällen. Be förarna att skriva under ett löfte om att inte använda telefonen under körning (distraktion är den främsta orsaken till olyckor). Låt dem veta att det är bättre att komma fram levande än i tid, och att din organisation och dina kunder kommer att förstå om vädret försenar dem."

"Du kan också använda telematikdata och data om körbeteende för att identifiera förare som inte anpassar sin körning till förhållandena och som kan löpa större risk att råka ut för en olycka. Dessa förare kan få hjälp att ändra sina körvanor, i syfte att hålla dem säkra", säger Briscoe.

Smarta lösningar för ökad säkerhet

Under de senaste åren har det också funnits möjligheter att förbättra medarbetarnas säkerhet genom att använda smarta digitala verktyg för vagnparkshantering. Briscoe påpekar att du som arbetsgivare kan använda väderprognossystem som ger realtidsuppdateringar och hjälper till med ruttplanering när förarna är ute på vägarna.

"GPS-spårning av företagsfordon gör det enkelt för dig som arbetsgivare att ta ett större ansvar för medarbetare som befinner sig ute på vägarna. Om du vet var de befinner sig kan du ge dina kollegor råd som är anpassade till de lokala trafikförhållandena. Genom att dela trafikbeteendedata med Tryg Forsikring kan både förare och företag belönas för en mer försiktig körning", säger Briscoe.

Både hon och Ringheim rekommenderar att man regelbundet informerar om vinterkörning. Det kan ske fysiskt på möten, det kan skickas som meddelanden eller det kan vara en kontrollpunkt när medarbetare pratar med sina chefer. Vad sägs om att organisera säkerhetskampanjer som fokuserar specifikt på vinterkörning? Det kan handla om workshops, webbseminarier eller andra utbildningsaktiviteter.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?