ABAX

Körjournal och tidbok för yrkesförare

Många av våra kunder arbetar inom transportsektorn. Och ibland uppstår det frågor om tidbok och körjournal. Reglerna är tydliga och tyvärr kan man inte använda ett system för båda behoven.

Fanny Anselin

Tidbok och körjournal

Kör man mindre lastbil eller annan större transportbil är det inte ovanligt att man också behöver en tidbok för att säkerställa tillräcklig dygnsvila. I princip kan man säga att om man kör varor eller människor mot betalning behöver man en tidbok. Större lastbilar har dock färdskrivare som då istället ska användas.

Samtidigt behöver du inom transport också en körjournal som säkerställer att man förmånsbeskattar fordonet rätt och undviker skattesmäll.

Tyvärr är dessa olika systemen inte utbytbara mot varandra. Man kan inte använda tidboken som körjournal och man kan inte heller använda körjournalen som tidbok.

Här kan du läsa mer om reglerna kopplade till körjournal.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?