ABAX

Guide till trängselskatt i Stockholm och Göteborg 2024: regler och avgifter

I detta blogginlägg delar vi de senaste reglerna för trängselskatt i Göteborg och Stockholm för år 2024, med information om tider, kostnader och annat relevant.

Matias Rodriguez
Trängselskattstation i Essingeleden i Stockholm

Enligt Skatteverket tas trängselskatt i Stockholm och Göteborg med syftet att förbättra framkomligheten och miljön, samt att bidra till finansiering av infrastrukturen. Trängselskatt ska betalas för bilar som är införda i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Skattskyldighet

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet. Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen.

Trängselskatt i Stockholm 

Trängselskattpassager finns både i innerstaden och på Essingeleden i Stockholm. 

Trängselskatten tas ut för bilar som kör in i eller ut ur Stockholms innerstad samt passerar på Essingeleden. Trängselskatt skall betalas för körning som sker måndag till fredag, mellan kl. 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar. Avgiften varierar under dygnet och är dyrast under högtrafiktider. 

I juli månad tas det inte ut trängselskatt, förutom för de fem första vardagarna i den månaden. Trängselskatten är också säsongsanpassad, så att skattenivån varierar under året. Högsäsongen är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Övrig tid är lågsäsong. 

Under högsäsongen är skattebeloppen högre än under lågsäsongen. Den sammanlagda skatten per dygn och bil är högst 135 kronor under högsäsong och 105 kronor under lågsäsong.

Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatten i Göteborg tas ut för bilar som körs in till eller ut från de centrala delarna av staden, samt genom Marieholms tunneln, måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 18.29. Under lördagar, helgdagar, dag före helgdag och under juli månad tas det inte ut någon trängselskatt.

Skattebeloppet per passage varierar beroende på tid och betalstation. Den sammanlagda skatten för en dag kan som mest uppgå till 60 kronor per bil.

I Göteborg gäller den fördelaktiga flerpassageregeln, vilket innebär att om du passerar flera betalstationer inom 60 minuter, beskattas du endast för passagen med det högsta beloppet.

Undantag från trängselskatt i Backa 

Kör du i Backaområdet i Göteborg kan du ta del av undantagsregeln. Det innebär att endast genomfartstrafik i Backaområdet ska beskattas. Läs mer på transportstyrlesen hemsida. 

Befrielse från trängselskatt

Det finns vissa bilkategorier som är befriade från trängselskatt, till exempel om du har ett svenskt parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder eller ett motsvarande tillstånd utfärdat inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Elektronisk körjournal 

ABAX elektroniska körjournal dokumenterar resor, milersättning och trängselskatt automatiskt enligt Skatteverkets krav och ger dig de underlag du behöver för att hantera företagets service- och tjänstebilar. Då får du full kontroll över alla kostnader och tider. 

Sluta oroa dig om du hanterar trängselskatt på ett manuellt sätt idag. Läs mer om ABAXs elektroniska körjournal, ABAX Triplog, och kom igång med Sveriges mest sålda körjournal för en enklare vardag.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?