Integritetspolicy

Så behandlar ABAX personuppgifter

Vi är beroende av tillit från våra kunder. Därför är vi och väldigt noga med att ta hand om din integritet. Alla dina personuppgifter ska vara trygga hos oss. Det inkluderar allt som kan knytas direkt till dig som person, bland annat adress, kontaktinformation, GPS-positioner och övriga personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

ABAX behandlar personuppgifter först och främst i förbindelse med genomförande av de avtalen vi har ingått med våra kunder men även vid kundservice, kunduppföljning, kundadministration, marknadsföring och fakturering.

ABAX inhämtar som regel uppgifterna direkt från dig. Några gånger hämtar vi uppgifter från andra källor, som kan vara både offentliga och privata institutioner. I tillägg hämtas GPS-position automatiskt genom några av våra produkter. Dessa GPS-positioner är även att anse som personuppgifter.

Vi informerar dig när vi inhämtar uppgifter om dig, om inte insamlandet krävs av lagstiftning, om varning är omöjligt eller orimligt svår, eller om vi vet att du redan känner till att vi inhämtar dessa uppgifter – ABAX är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. I de tillfällen där ABAX samlar in personuppgifter på uppdrag från våra kunder, och på så vis uppträder som ett personuppgiftsbiträde på vår kunds vägnar är det våra kunder som har ansvaret för informationen till dig. Vi kommer även i sådana tillfällen att kunna ge dig information, men då på uppdrag av våra kunder.

Ibland kan vi spela in telefonsamtal om du samtycker till det. 

Kundundersökning

När du har varit i kontakt med ABAX, kan vi fråga dig om hur din upplevelse var. Då lär vi oss mer om hur vi kan ge våra kunder ännu bättre produkter och tjänster. Med hjälp av denna feedback kan vi även mäta effekten av förbättringsåtgärder och se på kopplingen mellan kundtrivsel och kundbeteende över tid.

Om du inte vill dela denna typ av uppgifter med oss så behöver du inte svara på vår undersökningen.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Du kan få marknadsföring, information och varningar från ABAX. Detta kan komma på e-post, genom våra hemsidor eller i andra lämpliga kanaler. Det kan komma i tre olika kategorier:

 • Information och nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post
 • Kampanjer och inbjudningar.
 • Systemvarningar om dina tjänster från ABAX. 

Du kan när som helst registrera eller avregistrera dig till att ta emot denna kommunikation.

Utlämnande av personuppgifter

Internt i koncernen


Internt i ABAX-koncernen har vi ett gemensamt kundregister som är tillgängligt för alla koncernföretag. Syftet med detta koncern-register är att ge kunderna vår bäst möjliga service, samt information och erbjudanden om produkter och tjänster vi erbjuder. Koncernens gemensamma kundregister kan innehålla dessa uppgifter om dig:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Vilket företag du är anställd i
 • Uppgifter om vilket koncernföretag du är kund hos
 • Vilka tjänster och produkter du har avtal på

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålet med behandlingen av personuppgifter. I ABAX-koncernen är det ABAX-företag du ingått ett avtal med personuppgiftsansvarig. För personuppgifter som samlas in för att uppfylla vårt avtal med våra kunder kommer det som regel vara kunden själv som är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde

När det är ABAX kund som är Personuppgiftsansvarig har ABAX rollen som Personuppgiftsbiträde. För detta syfte ingås ett Biträdesavtal mellan kunden och ABAX.

ABAX har även ingått avtal med underleverantörer om behandling av data. Våra egna biträdesavtal reglerar alla personuppgifter som delas med våra underleverantörer. Våra underleverantörer kan inte använda uppgifterna till andra syften än det som är bestämt av Personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter

Insyn

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. En stor del av den information vi har om dig som kund, får du en översikt över på dina personliga sidor. Förfrågningar om ytterligare insyn i uppgifterna görs till Personuppgiftsansvarig.

För anställda i företag som är kunder hos ABAX är några datafält endast synliga för den anställda själv, och inte arbetsgivare (bl.a. privata resor i ABAX Triplog). Om det via arbetsgivare (personuppgiftsbiträde) bes om kopia på all data som registrerats på den anställda, vill vi uppmärksamma att dessa data även då kan bli synlig för arbetsgivare vidare i processen.

Upprättelse

Det är viktigt att uppgifterna vi har om dig är korrekta och att de är nödvändiga för att uppfylla avtalet vi har ingått med dig, samt att kunna ge god kundservice. Du kan kräva att vi rättar eller tar bort uppgifter om dig om något saknas eller är onödigt. Krav om rättelse eller radering görs till Personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Borttagning

ABAX tar bort personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte de blev inhämtade för. Det betyder att så länge du har ett avtal med oss så sparar vi nödvändiga uppgifter om dig. När avtalet avslutas tar vi bort data om det inte är avtalat om vidare lagring. Mer information om borttagning av data finns i våra villkor för våra olika tjänster. Krav på borttagande av uppgifter skickas till Personuppgiftsansvarig. Om det är ett lagstadgat krav på minimumtid för lagring, till exempel bokföringsuppgifter, kommer denna inte att tas bort förrän minimumtiden har passerat.

Cookies

Syfte

Cookies är små filer som lagrar information om hur du använder en internetsida. Informationen sparas i din webbläsare du använder, alltså hos dig.

ABAX använder cookies på våra hemsidor för att:

 • Lära av ditt beteende, så att vi kan förbättra hemsidans funktionalitet, användarupplevelse och innehåll.
 • Anpassa innehållet så att det blir så relevant som möjligt för dig
 • Ge dig relevant och anpassad marknadsföring på andra webbsidor du besöker

Du kan uppleva att se annonser från oss på andra webbsidor, baserat på innehåll och sidor du har besökt på vår webbsida. Cookies som används för att få till det innehåller endast information om vilka sidor du har besökt på vår webbsida, och inte uppgifter som kan identifiera dig som kund.

Uppgifterna vi hämtar i förbindelse med användning av vår hemsida kan i vissa fall kombineras med information från ditt övriga kundförhållande.

Använder du vår hemsidan utan att stänga av funktionen för cookies i din webbläsare accepterar du att ABAX använder sig av cookies. Det är dessvärre inte tekniskt möjligt att logga in på våra sidor om du inte tillåter att vi lägger cookies i din webbläsare.

Så undviker du cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din PC måste du stänga av funktionen i din webbläsare. Var uppmärksam på att detta kan medverka till att du förlorar funktionalitet på www.abaxsverige.se och andra webbsidor.

Du kan ta bort cookies genom att följa instruktionerna för borttagning av cookies i din webbläsare.

Om du önskar att tillåta cookies, men samtidigt följa med på vad vi egentligen lagrar, så finns det ett tillägg till din webbläsare som låter dig göra det på ett förhållandevis enkelt sätt. Ett väldigt vanligt alternativ finner du på: www.ghostery.com.

Integritet på www.abax.com/se

Användning av analysverktyg

På www.abaxsverige.se registrerar vi följande information om dig:

 • Din position vid användning av IP-adress, positionsdata eller liknande
 • Dina elektroniska spår, till exempel vilka sidor du besöker och vilka produkter du beställer
 • Teknisk information om din webbläsare och ditt operativsystem

Informationen om ditt beteende på våra webbsidor använder vi till följande ändamål:

 • Analys
 • Personlig anpassning av webbsidan
 • Kundservice
 • Marknadsföring

Vi använder Google Analytics till trafikanalys på www.abax.com/se och tillhörande webbsidor. Du kan reservera dig mot Google Analytics från denna sida: Google Analytics.

Du kan bli kontaktad

Om du använder vägledningar för produkt på vår hemsida kan det hända att vi kontaktar dig i försäljningssyfte efter din användning av vägledningen.

Personprofiler

I ABAX använder vi i vissa tillfällen personprofiler för att anpassa våra erbjudanden till dig. Personprofiler är en sammanställning av uppgifter vi har fått från dig, till exempel namn, adress, andra uppgifter du har uppgett, vilka tjänster du använder och trafikupplysningar. När vi använder oss av profilering i vår marknadsföring, upplyser vi dig om det.

Personuppgiftsbiträde

ABAX personuppgiftsbiträde, Christine Blomquist, ska bland annat finnas till hjälp för dig som kund. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta personuppgiftsbiträdet på dpo@abax.no.

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om vilka krav som ställs till behandling av personuppgifter.