ABAX

CAT

Smart Connect CAT

API update frequency

1x / 24h (optional 1x /1h)

Required API credentials

Client ID + Client secret key

How to connect

Caterpillar Inc. działa głównie w trzech sektorach – budownictwa, surowców oraz energetyki i transportu, będąc wiodącym na świecie producentem sprzętu dla wielu branż, w tym górnictwa, budownictwa i lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Stara się pomagać klientom i prowadzić zrównoważoną politykę dzięki innowacyjnym produktom i usługom.

Obsługa punktów końcowych danych zgodnie z normą ISO 15143-3

 • Informacje w nagłówku

 • Ostatnia znana lokalizacja

 • Godziny pracy

 • Łączna ilość zużytego paliwa

 • Paliwo zużyte w ciągu ostatnich 24 godzin

 • Łączna liczba godzin na postoju

 • Wskaźnik pozostałego DEF*

 • Wskaźnik pozostałego paliwa

 • Stan silnika

 • Łączna liczba ładunków

 • Skumulowana ilość ładunku

 • Opis ostrzeżenia

Przeczytaj więcej na temat punktów końcowych danych