ABAX

CAT

Smart Connect CAT

API update frequency

1x / 24h (optional 1x /1h)

Required API credentials

Client ID + Client secret key

How to connect

Caterpillar Inc. verkar huvudsakligen inom tre sektorer: byggsektorn, resurs- och energibranschen samt transportindustrin. De är världens ledande tillverkare av utrustning för många industrier, inklusive gruv-, konstruktions- och dieselelektriska lok. De strävar efter att hjälpa sina kunder och bli mer hållbara genom innovativa produkter och tjänster.

Supported ISO 15143-3 Data endpoints

 • Rubrikinformation

 • Senast kända plats

 • Drifttimmar

 • Kumulativt bränsle används

 • Bränsle som använts föregående 24 timmar*

 • Kumulativa tomgångstimmar

 • Återstående bränsleförhållande

 • DEF Resterande förhållande

 • Motortillstånd

 • Kumulativt belastningsantal

 • Kumulativ nyttolast totalt

 • Varning - Beskrivning

Läs mer om Data endpoints