ABAX

Monitoring towarów w transporcie kolejowym? Z ABAX to możliwe

Potrzeby naszych klientów traktujemy w ABAX bardzo poważnie i podejmujemy różne wyzwania, by sprostać ich wymaganiom. Tak było również w przypadku naszego klienta, kompleksowego operatora logistycznego , chcącego przeprowadzić testy monitorowania transportu kontenerów do Chin i z powrotem.

Monitoring towarów w transporcie kolejowym? Z ABAX to możliwe


Potrzeby naszych klientów traktujemy w ABAX bardzo poważnie i podejmujemy różne wyzwania, by sprostać ich wymaganiom. Tak było również w przypadku naszego klienta, międzynarodowej firmy spedycyjnej, chcącej przeprowadzić testy monitorowania transportu kontenerów do Chin i z powrotem.

Tworząc nasze produkty słuchamy klientów i odpowiadamy na potrzeby rynku. Zauważyliśmy wzrost trendu transportu kolejowego, dlatego wraz z naszym klientem postanowiliśmy przeprowadzić eksperyment. Naszym celem był monitoring ładunków przewożonych drogą kolejową z Polski do Chin i z powrotem. Wdrożyliśmy pilotażowy projekt, który zakończył się powodzeniem.

Misja

Nasz kontrahent to kompleksowy operator logistyczny. Firma, w której portfolio znajduje się między innymi transport towarów drogą kolejową. Przed podjęciem próby pierwszego transportu kolejowego do Chin nasz klient miał sprecyzowany pomysł działania i usprawnienia tego transportu. Firma chciała zapewnić swoim odbiorcom możliwość monitorowania przesyłek podczas całego transportu. Nie chcieli ograniczać swojej wiedzy do trzech informacji: kiedy kontener został wysłany z Polski, kiedy przybył do celu oraz kiedy wrócił do Polski.

Jakie komplikacje i zagrożenia powodowałby brak lokalizatorów GPS w transporcie?

  • Brak wiedzy na temat daty dotarcia towarów do celu

  • Brak informacji o ewentualnych kradzieżach

  • Brak informacji o wydłużeniu czasu trwania transportu

  • Brak możliwości powiadomienia kontrahentów o opóźnieniach

  • Stres

Eksperyment na miarę XXI wieku

W naszym eksperymencie podjęliśmy się monitorowania kontenerów w transporcie kolejowym z Polski do Chin. 41 dni – tyle trwał przewóz towarów w obie strony a nasze urządzenie EQ pozwalało na skuteczne lokalizowanie ładunków przez ponad 9 000 km w jedną stronę przez cały czas trwania transportu.

Rozwiązanie przyszłości

Nowy Jedwabny Szlak jest drogą kolejową, która stanowi alternatywę dla transportu lotniczego i morskiego z Chin oraz do Chin. Z urządzeniami ABAX transport kolejowy może być w pełni monitorowany a towary przewożone w ten sposób mogą docierać do klientów na czas. W razie opóźnień – często nieprzewidywalnych – dobrze jest poinformować kontrahentów i zaplanować pracę, bez stresu i bez strat.

Urządzenia ABAX Equipment Control pozostawiają ślad z pozycją co 12 godzin niezależnie od sygnału GSM. W przypadku braku pozycji GSM dane będą przechowywane w urządzeniu i wysyłane, gdy sygnał GSM będzie ponownie dostępny, niezależnie od tego, w jakiej części świata.

Korzyści, jakie uzyskuje klient stosujący jednostki ABAX EQ do monitorowania swoich kontenerów są bardzo rozległe. Oto klika z nich:

  • Możliwość dokładnego planowania transportu

  • Wiedza o opóźnieniach

  • Optymalizacja pracy

  • Ładunki pod ścisłą kontrolą

  • Dostęp do precyzyjnych raportów

Z lokalizatorem GPS od ABAX możesz sprawnie zarządzać kontenerami oraz wagonami. Zawsze znasz dokładne położenie swoich zasobów. Moduły ABAX EQ mogą funkcjonować kilka lat, wykorzystując energooszczędne ustawienia oraz wewnętrzną baterię o przedłużonej żywotności.

Wyniki testu

Pilotażowy projekt, jaki przeprowadziliśmy zakończył się sukcesem. Ładunek był widoczny wraz z jego lokalizacją podczas całego transportu. Sygnały EQ były wysyłane co 12 godzin zgodnie z ustawieniami fabrycznymi na życzenie klienta.

Był to pierwszy eksperymentalny transport drogą kolejową, który spełnił oczekiwania naszego klienta. Jesteśmy przekonani, że ABAX EQ zapewni monitoring każdego towaru przewożonego w kontenerach drogą kolejową a dzięki swoim możliwościom nasz lokalizator GPS pozytywnie wpłynie na rozwój tego rodzaju transportu.

 

Więcej informacji: https://www.abax.com/pl