ABAX

GRUPA ABAX DO 2022 ROKU NEUTRALNA POD WZGLĘDEM EMISJI CO2

W styczniu, podczas corocznej konferencji Kick Off Grupa ABAX ogłosiła plan zneutralizowania swojego wpływu na klimat do 2022 r. Aby osiągnąć ten cel, ABAX skoncentruje się na czterech płaszczyznach: wydajność energetyczna, kompensacja emisji, inteligentne pojazdy i zakup czystej energii elektrycznej.

GRUPA ABAX DO 2022 ROKU NEUTRALNA POD WZGLĘDEM EMISJI CO2

Grupa ABAX w swoich działaniach zawsze kierowała się koncepcją zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy m.in. osiągnięcie przez firmę zgodności z normą ISO 14001 dotyczącą zarządzania środowiskowego.

– Choć zawsze dążyliśmy do wywierania jak najniższego negatywnego wpływu na środowisko, dziś z dumą ogłaszam początek nowej ery dla naszej firmy, w której zobowiązujemy się do 2022 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, powiedział Bruce Atle Karlsen, Head of Performance ABAX.

Nowa strategia ESGW celu realizacji podjętego zobowiązania przyjęta została nowa strategia firmy, w ramach której zbadany zostanie każdy element łańcucha wartości oraz określone zostaną najlepsze praktyki i działania, które pomogą nam w zredukowaniu negatywnego wpływu każdego z naszych działów na środowisko. Dążymy m.in. do zastąpienia naszej obecnej floty pojazdami elektrycznymi oraz udoskonalenia metod produkcji i dostaw naszych urządzeń.

Centrala ABAX

ABAX inwestuje w poprawę wydajności energetycznej swoich obiektów, czego dowodem jest nowa, należąca do Fritzøe Eiendom AS neutralna pod względem emisji CO2 centrala firmy w miejscowości Larvik.. Wzniesiona przy użyciu cegieł pozyskanych z rozbiórki starego budynku, nowa centrala jest przyjazna środowisku, a podczas jej budowy deweloper Helge Klyve AS przekazał do recyklingu 90% odpadów. Powtórne wykorzystywanie materiałów jest popularnym tematem w naszej branży, a kompleks budynków „Mølla” jest doskonałym przykładem wcielenia tej koncepcji w życie. Wydajne systemy oświetlenia i ogrzewania są kluczowe w eksploatacji takiego obiektu – w tym celu korzystamy z lokalnej sieci ciepłowniczej.

Sprzężenie sprzedaży z ponownym zalesianiem

Grupa ABAX zawiązała bardzo ekscytującą współpracę z organizacją WeForest. Już od wiosny 2020 rokukażda sprzedana subskrypcja ABAX to jedno nowoposadzone przez WeForest drzewo..

– Mamy nadzieję stać się wzorem dla innych przedsiębiorstw, zarówno sąsiadujących z naszą centralą w Larvik, jak i naszymi oddziałami w całej Europie, powiedział Karlsen.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji
Bruce Atle Karlsen
Head of Performance
atle.karlsen@abax.no
+4793005747

www.abax.com

ABAX jest drugą co do wielkości firmą telematyczną i jedną z największych firm IoT w Europie. Baza naszych klientów w ramach sieci ABAX Global Network stale rośnie i już teraz liczy ponad 35000 oraz ponad 350000 abonamentów. ABAX jest firmą telematyczną łączącą wszystkie zasoby przedsiębiorstwa na niespotykanym dotąd poziomie. Naszą misją jest ciągłe pomaganie naszym klientom w prowadzeniu ich działalności w sposób bardziej efektywny, ułatwiając im poprawę wydajności, przestrzeganie przepisów prawnych i zwiększenie rentowności. Rozwijamy własny sprzęt i oprogramowanie, połączone w jednej otwartej platformie w sieci ABAX Global Network. Nasze wartości to: innowacyjność, zrównoważony rozwój i entuzjazm, które dają naszym klientom spojrzenie w przyszłość z nieograniczonymi możliwościami. ABAX zatrudnia ponad 300 pracowników w działach sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, administracji, jakości i rozwoju produktów. Posiadamy swoje oddziały w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Holandii, Belgii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Siedziba główna firmy znajduje się w Larvik, w Norwegii.