ABAX

GPS w samochodzie służbowym - czy monitoring kierowców jest legalny?

Monitoring GPS oraz ewidencja przebiegu pojazdu dostępna w systemie GPS daje dostęp do dużej ilości danych. Wybranie systemu GPS do monitorowania pojazdów, który w łatwy sposób pozwala na przestrzeganie przepisów prawnych jest niezwykle ważne. Obowiązujące przepisy prawa co do zasady dopuszczają monitorowanie pracownika przez pracodawcę, z zachowaniem pewnych ograniczeń. Z tego artykułu dowiesz się o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem korzystania z lokalizatora GPS do samochodu. Sprawdź cenę

Beata Kaniokjensen
GPS w samochodzie służbowym - czy monitoring kierowców jest legalny?

Monitoring GPS w autach służbowych - czy to legalne?

Pracownik zobowiązany jest w prawidłowy sposób wykonywać swoje zadania, a pracodawca jest za wyniki pracy swoich pracowników odpowiedzialny. Potrzebuje zatem w sposób rzetelny i sprawny kontrolować prawidłowość wykonywanej pracy. Dopuszcza się zatem monitorowanie położenia samochodu służbowego przy pomocy nadajnika GPS,jako że pracodawca i właściciel pojazdu ma prawo wiedzieć gdzie znajduje się pojazd i jak długo jest użytkowany. Pracodawca ma również prawo kontrolować sposób eksploatacji służbowych pojazdów.

Wprowadzenie monitoringu GPS podlega kilku zasadom

 • monitoring gps musi wynikać z uzasadnionego celu i być proporcjonalnym do celu w jakim go stosujemy

 • o używaniu systemu gps musimy pracowników oficjalnie poinformować

 • elektryczne zapisywanie tras przejazdu musi zapewniać pracownikom prawo do prywatności

Jak poinformować pracowników o korzystaniu z systemu monitorowania pojazdów?

Pracodawca powinien poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu GPS przed rozpoczęciem korzystania z systemu.

Może dokonać tego np. poprzez:

 • zapis w umowie o pracę  

 • regulamin pracy  

 • regulamin użytkowania pojazdu służbowego (tzw. car policy),  a także

 • spotkanie informacyjne z pracownikami wyjaśniające cel wprowadzenia monitoringu oraz podstawy jego działania.

Zastosowanie Monitoringu GPS

Monitoring GPS ma wiele zastosowań, może być stosowany w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa kierowców

 • podniesienia efektywności obsługi klientów

 • oszczędności pieniędzy - m.in. kontrola pokonywanych tras i czasu podróży

 • oszczędności czasu - m.in. przypomnienia o zbliżających się przeglądach technicznych samochodu

 • wykrywania nadużyć - osoba zarządzająca flotą aut ma dostęp do mapy w czasie rzeczywistym i może na bieżąco reagować. Fleet Manager może również tworzyć obszary poruszania się pojazdów, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia w przypadku wyjazdu danego kierowcy z poza wyznaczonej strefy

Chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc Twojej firmie zmniejszyć ryzyko, koszty i czas poświęcony na administrację?

Ewidencja przebiegu pojazdu z sytemu GPS

W przypadku elektronicznej ewidencji przebiegu pojazdu, system automatycznie generuje raporty przebytej trasy podróży kierowców i tym samym zapewnia bezpieczeństwo podatkowe i oszczędza czas.

Tworząc rozwiązania ABAX przywiązujemy szczególną uwagę do prywatności, tak aby każdy bez obaw mógł korzystać z naszych rozwiązań. 

Analiza ABAX – Zapisz się do naszego newslettera