ABAX

Skattetips for bedriftseier

Her har vi samlet skatteinformasjon som er aktuelt å vite for deg om er bedriftseier

white van driving on road inbetween woods

Oppfølging av kjørebok – Kontrollansvar

Det er arbeidsgivers ansvar å kontrollere at kjørebøkene er korrekte og at ikke private turer er oppgitt som yrkesreise. Og du må også rette opp ved eventuelle feil i de ansattes kjørebøker.

De fleste arbeidsgivere har bilinstrukser hvor det er tydelig at ansatte ikke kan benytte arbeidsgivers bil til private formål. Det mange arbeidsgivere ikke er klar over er at slike instrukser eller avtaler ikke skal tillegges stor vekt, med mindre arbeidsgiver har tilfredsstillende kontroll på at bilene ikke benyttes privat.

Her har med andre ord arbeidsgiver et kontrollansvar. Og om arbeidsgiver ikke har tilfredsstillende kontroll, vil også arbeidsgiver løpe en betydelig økonomisk risiko dersom kontrollmyndighetene avdekker at ansatte har benyttet arbeidsgivers bil til private formål.

Utfordringen for arbeidsgiver er at man er ansvarlig for ansattes private bruk selv om man ikke kjenner til den. Man er pålagt å ha tilfredsstillende kontroll, og dersom ansatte benytter arbeidsgivers bil uten arbeidsgivers viten har man ikke det.

Behov og formål

Det er lovpålagt  etter arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven å opplyse de ansette om at det er installert en kjørebok i bedriftens biler. Ved å sette et formål for bruk av kjørebok . På ABAX har vi gode rutiner for personvern og vi hjelper deg gjerne med dette.

Som arbeidsgiver har du informasjonsplikt ved innføring av elektronisk kjørebok i virksomheten. Dette er det mange som ikke vet og konsekvensene kan bli kostbare i form av store bøter i 100 000-klassen.

Full firmabilbeskatning

Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2 eller mindre lastebil under 7 501 kg, kan denne beskattes som en firmabil, med en vesentlig reduksjon på bilens nyprisverdi.

Dersom føreren ikke har et tjenstlig behov for bilen kan ikke modellen benyttes. Eksempelvis vil ikke en daglig leder som utfører jobben sin på kontoret ha et tjenstlig behov for en større bil for å utføre jobben sin.

Dersom man beskatter bilen som firmabil med reduksjon på nyprisverd, er det ikke behov for elektronisk kjørebok. 

De færreste bedrifter ønsker at de ansatte skal benytte denne modellen. Når ansatte går fra yrkesbil til firmabil vil antall private turer økes som igjen vil øke kostnadene for arbeidsgiver

Modellen blir oftest brukt av ansatte som har hatt firmabil tidligere. De vil fortsatt ha firmabil, men nå med store besparelser på skatten.

Konsekvenser

En kjørebok er avgjørende for å kunne dokumentere at du har brukt bilene rettmessig etter kemnerens krav.

Hvor dyrt kan et bokettersyn bli?

Skattetaten krever at du lagrer informasjon fra dine kjørebøker 5 år tilbake i tid, men det normal ved bokettersyn er at kemneren sjekker 3 år tilbake, og her kan det bli dyrt. Bilens listepris som ny er utgangspunktet for sjablong beskatningen. Her endres prisnivået årlig.