ABAX

Skattetips for ansatte

Lurer du på hva du bør kunne som ansatt når det gjelder skatt og din bruk av firmabil?

Skattepliktig kjøring

Dersom din arbeidsgiver tillater deg å bruke bedriftens yrkesbiler privat, ,må du skatte av hver kjøret kilometer.  Her gjelder det å huske at hvitskilta biler kan fort bli dyrt å låne da disse kan bli beskattet som firmabil  da slike biler kun skal benyttes til næring.

Beskatning av private km

Dersom man har et tjenstlig behov for å deponer varebil i klasse 2, eller annen mindre lastebil under 70501 kg må man skatte av faktiske kjørte private kilometer.

Hvilke satser som gjelder kan du lese her. Dette blir et lønnspåslag som du må skatte av. Denne kjøringen må dokumenteres i en elektronisk kjørebok, slik som ABAX6S. Det er ditt ansvar som ansatt å påse at du markerer turen som privat, noe som er enkelt å gjøre i ABAX Driver APP.

Hva er et tjenstlig behov?

Et eksempel på tjenstlig behov er for eksempel at bilen, som har grønne skilter, inneholder verktøy som er en forutsetning for å kunne utføre jobben.

Hvor mye kan jeg kjøre privat?

Selv om det er lovlig å bruke varebil klasse 2 privat, er det opp til arbeidsgiver å bestemme hvor mye den ansatte kan låne bedriftens biler til privat kjøring. Årsaken til dette er at bedriften dekker både drivstoff, service og vedlikehold.

Vaktbil og skatt

Dersom du får med deg yrkesbilen hjem som vaktbil er følgende reiser skattefrie:

  • Reise fra jobben og retur etter endt vakt.

  • Alle reiser der du blir kalt ut i tjeneste

Alle private ærend under vaktperioden vil være private.

Unntak -frakt av utstyr

Reise mellom bolig og fast arbeidssted er yrkesreise når arbeidet regelmessig krever at:

  • Frakte arbeidsutstyr, varer

  • Frakten må gjennomføres med bil på grunn av tunge størrelse, eller mengde.

  • Ofte kan dette være å frakte med seg utstyr hjem for å forhindre tyveri med mer.

2.11 Nærmere om reiser hvor arbeidsutstyr medbringes

Reise mellom bolig og fast arbeidssted er yrkesreise når arbeidet regelmessig gjør det påkrevd:

å frakte med seg arbeidsutstyr, varer o.l. på reisen og at frakten må foretas med bil, f.eks. fordi utstyret, varene mv. er tungt og/eller omfangsrikt

Hensyn som gjør det påkrevd å frakte arbeidsutstyr mv. mellom bolig og arbeidssted, kan være at det ikke er lagringsmuligheter på arbeidsstedet, eller at lagring der er for usikkert med hensyn til tyveri, hærverk mv. Slikt hensyn kan også være at skattyter regelmessig må vedlikeholde utstyret og utfører dette hjemme utenfor arbeidstid. 

Fare for tyveri av eller hærverk mv. på selve bilen, kan imidlertid ikke påberopes som grunnlag for å anse kjøringen mellom hjemmet og arbeidsstedet som yrkeskjøring.

Sporadisk privat bruk 

  • Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.

  • Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.

  • Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.

Kalendermåned regelen

Dersom arbeidstaker jobber den overveiende del (over 50%) av en kalendermåneden på et arbeidssted, vil dette arbeidsstedet være arbeidstakerens faste arbeidssted.

Eksempelvis er det 21 arbeidsdager i januar, arbeidsstedet vil da bli fast dersom arbeidstakeren jobber 11 dager eller mer på det arbeidsstedet.

Jobbes det over 50% av arbeidsdagen på et sted, anses det som en arbeidsdag. 

10 dagers regelen

Dersom arbeidstaker jobber over 10 sammenhengende dager på et arbeidssted vil arbeidsstedet bli fast. Reisen mellom hjem og arbeidsstedet vil derfor bli en skattepliktig arbeidsreise.

Dersom man f.eks. jobber på et annet prosjekt den 10. dagen, vil mønsteret brytes og dagene telles på nytt.

Det samme gjelder dersom man møter opp på samme arbeidsplass over 10 dager sammenhengende. 

Konsekvenser

Skatteetaten krever at du lagrer informasjon fra dine kjørebøker 5 år tilbake i tid, men det normal ved bokettersyn er at kemneren sjekker 3 år tilbake, og her kan det bli dyrt. Bilens listepris som ny er utgangspunktet for sjablong beskatningen. Her endres prisnivået årlig.

Mobilapp

Som sjåfør søker du opp ABAX Driver APP i apple store eller goolge play.

Det er enkelt å endre turen fra næring til privat, og du har full oversikt selv. Disse turene legges i en gene rapport som bedriftens økonomiavdeling automatisk kan legge på som lønn.

Under turdetaljer kan du fjerne omveier som for eksempel innom barnehagen eller andre turer som skal dekkes privat og ikke kun til næring.