ABAX

PowerOffice Go

Overfør refusjoner til dine ansatte automatisk.

PowerOffice

PowerOffice Go er et nettbasert regnskapssystem som er laget for regnskapsføring, lønnsbetaling, timeregistrering, reiseplanlegging og fakturaer. Nå kan du enkelt overføre refusjoner fra ansatte som benytter privat kjøretøy, basert på rutelogg sendt fra den ansatte. Integrasjonen er enkel å bruke med sikkert personvern, og er enkel å skru av og på.

Guide - Kom i gang med integrasjonen

 

 1. Som administrator kan du enkelt legge til PowerOffice. Logg deg inn og gå til Admin > Integrasjoner

2. For å aktivere integrasjonen, trykk på 'Aktiver' ved siden av PowerOffice Go.
 

 

3.    Du blir bedt om å oppgi "Client Key" og bekrefte, denne finner du på din Power Office konto, og dette er beskrevet i videoen  over.

 • Systemet vil guide deg gjennom oppsettet og vil be om en "klientnøkkel" fra PowerOffice Go.

 • Etter å ha bekreftet koden, vil ABAX automatisk sette opp og godkjenne integreringen.

 • Når dette er fullført - endrer integrasjonen til "aktivert" og en melding om at integrering er godkjent kommer opp på skjermen.

 • Hvis operasjonen mislykkes vil dialogboksen informerere deg om dette.

 • Lønnsavdelingen vil også kunne konfigurere lønnskoder som skal brukes gjennom denne integrasjonen.
   

 Hvordan eksportere data til PowerOffice Go 

Når integrasjonen er aktivert vil knappen med "Eksportere data til PowerOffice" være synlig på to ulike steder i systemet:

 


1. Inne på integrasjonssiden, trykk på eksporter og deretter 'Lag ny'

 

2. Søk etter riktige datoer for eksport av kjørebøker og turer.
 

3. Finn riktige kjørebøker, og lag en eksporter den dataen du trenger.

A) Det er mulig for brukeren å gå til lønnskodekonfigurasjon fra denne visningen,
B) Ansvarlig for lønn kan velge data (ved å velge datointervall) som skal eksporteres til PowerOfficeGo.

Når du velger område og klikker på "Søk", utfører systemet følgende valideringer:

 • Kontrollerer om lønnskoder som er konfigurert for integrering, finnes i PowerOfficeGo. Hvis det er minst en lønnskode som ikke finnes i PowerOfficeGo vil systemet viser en passende melding som informerer deg om feilen og eksporten stopper.

 • Bekrefter om alle ansattes data (som skal eksporteres) har riktig nummer definert. Hvis det er ansatte/sjåfører som har levert kjørebok og som skal eksporteres, men som ikke har definert ansattnummer vil systemet vise en melding, stoppe eksporten og du blir bedt om å gå til listen.

 • Bekrefter om alle medarbeiderdata som skal eksporteres eksisterer i PowerOfficeGo. Hvis det er minst en ansatt som ikke finnes i PowerOfficeGo vil systemet vise en  passende melding som informerer brukeren om hvor det er feil, samt stoppe eksporten. Du blir bedt om å gå til listen.
   

   Hvis validering av lønnskoder er fullført:

 • Systemet velger alle relevante datalinjer fra utvalgte kjørebøker og grupperer dem etter lønnspostene som er definert. Hvis det er data / grupper der det ikke er spesifisert noen lønnskode for (f.eks. Basert på sjåførenes bompenge-utgifter og det ikke er definert noen lønnskode for det) vil systemet blokkerer handlingen og et varsel vil dukke opp i dialogboksen.

 • Hvis alt gikk bra (ingen feil fra PO), kommer du tilbake til siden for lønneeksport med listen over alle eksportene og status for PowerOffice Go.

 Hvis opprettelsen av lønnslisten mislyktes minst en gang:

 1.  Systemet tilbakestiller hele operasjonen og sletter lønnslinjer som allerede er opprettet.

 2.  Systemet viser passende informasjon.

Hvor kan du se de eksporterte dataene fra ABAX i PowerOffice Go-systemet?

For å se dataene som eksporteres fra Abax til PowerOffice Go må du opprette en ny lønning i PowerOffice Go-systemet:

 1. Du må å klikke ‘Lønn’ i menyen, og du må sørge for at 'Importert lønnsgrunnlag' er huket av.

 2.  Når du oppretter en ny lønning vises alle linjene som ble eksportert under oversikten over den opprettet lønnen.