ABAX

Kvalitetskontroll

Se kjøredata fra ABAX direkte i Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll leverer et komplett kvalitetssystem for bygg- og anleggsbransjen. Systemet forenkler og digitaliserer hverdagen til kundene med effektiv prosjektstyring, avvikshåndtering, timeregistrering og prosedyrefunksjonalitet. Ved å integrere ABAX direkte inn i Kvalitetskontroll får du full oversikt over kjøredata og prosjektstyring i ett og samme system. 

  • Full oversikt over kjøretøy

  • Loggføring av kjørerute og tid brukt mellom lokasjonene

  • Enklere prosjektstyring med alt samlet i ett system

  • Digitaliser hverdagen og spar tid

 

Kom i gang med integrasjonen

  • Logg deg inn på Kvalitetskontroll

  • Trykk på menypunktet 'ABAX'.

  • Logg inn i ABAX-systemet

Nå vil du enkelt se all data fra ABAX inne i Kvalitetskontroll.

Kom i gang med ABAX

Kom i gang med Kvalitetskontroll