ABAX

Dextro

Få full kontroll på dine reiser og reiseutgifter

Dextro
  • Tilgang til ABAX reiser i Dextro

  • Tilgang til utgifter i sammenheng med reiser

I Dextro er oppsettet enkelt, og integrasjonen kan slås av og på på organisasjonsnivå. Administratoren kan koble organisasjonen til Abax ved å legge til legitimasjon i organisasjonsinnstillingene. Når dette er gjort, vil systemet laste inn en liste over turer for den påloggede brukeren i ordrens "Turer"-fane.

Kom i gang med integrasjonen

1. Aktiver ABAX API

For å integrere ABAX med Dextro må du aktivere ABAX' API, og trenger derfor Client ID og Client Secret.
Client Secret finner du ved å bruke/opprette en separat developer bruker i ABAX-systemet.

Etter du har logget deg inn/opprettet en bruker:

  • Trykk på 'Production' og gå til 'Dashboard'.

  • Trykk på 'Create API Credentials

  • Navngi integrasjonen og fyll inn Redirect_uris med 'http://localhost'