ABAX

Sporingsbrikken som bidro til arrest av tyver i Estland.

Den store entreprenøren Park & Anlegg trengte bedre oversikt over 140 maskiner, 220 biler og 2000 verktøy. Løsningene de valgte skulle vise seg å ha en veldig positiv bieffekt da viktig utstyr ble stjålet og fraktet ut av landet.

Sporingsbrikken som bidro til arrest av tyver i Estland.

Med 1,1 milliarder kroner i omsetning og nesten 300 mennesker i arbeid, er det ingen anleggsbedrifter i Østfold som helt kan måle seg med Park & Anlegg AS. Selskapet har vært på en eventyrlig vekstreise, med en omsetning som har vokst tre til fire ganger på ti år.

Fra Oslos grense til svenskegrensa har Park & Anlegg til enhver tid 60-70 aktive prosjekter innenfor områdene park, anlegg og bygg. Det er et vidt spekter av tjenester som inkluderer blant annet utemiljø, grunnarbeid, vann og avløp, næringsbygg og betongkonstruksjoner.

Stor utstyrspark og behov for oversikt

HR- og ressurssjef Sigbjørn Rød har vært en del av Park & Anlegg-laget siden 2008. I takt med at selskapet har vunnet stadig flere oppdrag, har det også kommet flere eiendeler som de har behov for å styre:

«Vi har rundt regnet 140 anleggsmaskiner, 220 biler og 2.000 andre enheter, ikke minst større verktøy. Rett verktøy på rett sted er helt avgjørende for at vi skal ha fremdrift og effektivitet i de ulike prosjektene våre. Dette bidrar også til at våre engasjerte medarbeidere får høyere trivsel, som igjen er en sentral del av forklaringen på den veksten vi har hatt.» 

En løsning skapt for bedre kontroll og drift…

Til sammen dreier det seg om store summer. Den bokførte verdien av selskapets eiendeler var over 115 millioner kroner ved inngangen til 2023. For å sikre full oversikt over utstyret, slik at de alltid kan vite hvor tingene er, har de tatt i bruk sporingssystemet til ABAX.

«Hovedformålet med sporingssystemet er å vite hvor tingene våre er, slik at vi får optimalisert beholdningen og slipper å bruke tid på å lete etter viktige verktøy. I et selskap av vår størrelse kan vi oppnå betydelige forbedringer ved å ha bedre oversikt og sporing,» sier Sigbjørn.

…Og et funn også for å stoppe tyver

Park & Anlegg jobber svært aktivt med å forebygge tyveri. Et av tiltakene som benyttes er å ha GPS-sporing på relevante enheter. I sommer fikk erfare at sporingsbrikkene kan brukes til mer enn å forbedre driften. En mandag morgen oppdaget de at det hadde vært innbrudd i tre containere. De kunne raskt konstatere at mye var borte, særlig utstyr til park og utemiljø – viktig utstyr for å utføre oppdrag for sine kunder.

«Heldigvis er det meste av utstyret vårt merket med sporingsbrikker. Da det ble klart at det hadde vært innbrudd, logget vi oss på ABAX-løsningen og fikk raskt treff på en adresse, og satte umiddelbart i gang overvåking av bevegelsene. Vi hadde også løpende dialog med politi og tollmyndigheter. Samarbeidet oss imellom førte til at vi kunne registrere at utstyret forsvant ut av landet over en ubetjent grenseovergang,» forteller Sigbjørn.

Samarbeidet med tollmyndigheter og Kripos

Bilen med det merkede utstyret ble også sporet gjennom Sverige, hvor den til slutt stoppet på fergeleiet Kapellskär. Her går fergen over til Estland.

«Vi samarbeidet raskt og godt med politi og norske og svenske tollmyndigheter. Ikke lenge etter at bilen var kommet til parkeringsplassen på fergeleie, fikk de en match mellom opplysninger fra sporing og grensepassering. Mens bilen kjørte ombord på båten, ble Kripos koblet inn. Da båten klappet til kai, og bilen kjørte i land i Estland, stod estisk politi klare og arresterte tyvene sammen med tyvegodset,» forteller Sigbjørn engasjert.

«Akkurat den dagen var vi i Park & Anlegg kanskje litt mer private spanere enn entreprenører. Det var svært spennende å følge bilens bevegelser live,» sier han.

«Vi i Park & Anlegg er svært glade for at sporingssystemene bidro aktivt til at tyvene ble stoppet. Håpet er at slike løsninger kan bidra til å redusere tyveri fra bygge- og anleggsplasser for alle aktører i denne flotte bransjen,» avslutter Sigbjørn.

Lin Eriksson Nordstrom
Head of MarCom
lin.nordstrom@abax.com

ABAX er Europas nest største telematikk selskap og en av de største aktørene innen IoT. ABAX Globale Nettverk består i dag av 43.000 kunder med mer enn 504.500 abonnement - og vokser stadig. Vi ligger i forkant av markedet med tjenester som knytter bedrifters eiendeler sammen. Vårt oppdrag er å hjelpe kundene med å drive sin virksomhet smartere. Våre løsninger gjør det enklere å øke effektiviteten, overholde lover og regler samtidig som kundene øker lønnsomheten. Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia med hovedkontor i Larvik.