ABAX

Silje Berntsen Bogen utnevnt til Chief People and Organisation Officer

ABAX fortsetter sin transformasjon mot globalt lederskap innen smart mobilitet – styrker ledelsen ved å opprette ny nøkkelrolle.

Silje Berntsen Bogen utnevnt til Chief People and Organisation Officer

For å sette fart på transformasjonstakten og realisere visjonen om å være en pioner innen smart mobilitet, gjør ABAX et strategisk trekk og utnevner Silje Berntsen Bogen til den avgjørende rollen som Chief People and Organisation Officer (CPOO). Dette understreker ABAX sitt engasjement for at kulturell og organisatorisk utvikling skal være drivkraften bak selskapets ambisiøse utvikling.

I sin tidligere rolle som Head of People i ABAX, har Bogen allerede lagt et solid grunnlag for å bygge en bedriftskultur som er dypt forankret i innovasjon og kontinuerlig læring. Hennes unike innsikt i, og kompetanse til, å lede og utvikle talenter er kritiske komponenter i ABAX sin transformasjon. Selskapet tar steget fra å være et tradisjonelt telematikkselskap til å bli en ledende aktør innen innsiktsdrevet smart mobilitet.

– Den raske utviklingen i samfunnet og vår bransje krever en tilpasningsdyktig og fremtidsrettet organisasjon, der hver enkelt medarbeiders potensial kan realiseres fullt ut. Som CPOO gleder jeg meg til å lede ABAX gjennom denne transformasjonen, og forene vår menneskelige ekspertise med avansert teknologi for å sikre at vi ikke bare når, men overgår de strategiske målene våre, uttaler Silje Berntsen Bogen.

ABAX forstår hvordan menneskelig kapital kan bidra til å oppnå en ledende og global posisjon. Derfor er opprettelsen av CPOO-stillingen et viktig grep i selskapets utvikling. Med 15 års erfaring fra ledende selskaper innen teknologi- og programvaresektoren, vil Bogen være en sentral brikke i arbeidet med å bygge en arbeidsplass som er fleksibel, inkluderende og endringsvillig. Hennes tiltredelse som CPOO markerer starten på en ny æra for ABAX, der bedriftskultur står i sentrum når selskapet ruster seg for vekst og suksess.

– Siljes kompetanse og visjon er avgjørende for å styre ABAX mot å bli en dominerende kraft innen smart mobilitet. Med hennes lederskap forventer vi å skape et arbeidsmiljø som ikke bare er klar for fremtidens utfordringer, men som også aktivt ruster oss for fremtidens utvikling innen smart mobilitet,» sier Emma Dyga, administrerende direktør i ABAX.

Bogens utnevnelse er den siste i en rekke strategiske rekrutteringer til ledelsen, og understreker ABAX sitt engasjement for mangfold og lederskap. Silje har tiltrådt sin nye rolle med umiddelbar virkning.

Lin Eriksson Nordstrom
Head of MarCom
lin.nordstrom@abax.com

ABAX bistår bedrifter med å nyttiggjøre egne mobilitetsdata for økt verdi og dypere innsikt. Ved å oversette kundens behov til avanserte teknologiløsninger åpner ABAX opp for nye bruksområder for data fra bedriftens eiendeler. ABAX er et av de største telematikkselskapene i Europa og tilbyr løsninger for kjørebok, verktøysporing og utstyrskontroll med over 500.000 tilkoblede eiendeler over hele verden. I 2020 begynte ABAX reisen med å utvide sin plattform til å bli en løsning for mobilitetsdata med nye vertikaler som forsikring og leasing, og med det være den foretrukne leverandøren av mobilitetsdata for B2B markedet. ABAX' løsninger hjelper kunder med å drive bedriftene sine smartere og mer miljøvennlig, samt gjør det enklere for dem å bli mer effektive, følge lover og regler og øke lønnsomheten. Vi er representert i Europa med over 250 ansatte med hovedkontor i Larvik. Våre internasjonale avdelinger ligger i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia.