ABAX

Årvåkne ansatte stoppet tyvene like nedi veien med ABAX Locator

Sarpsborg, Norge – I et eksempel på teknologiens kraft, bidro ABAX Locator til raskt å gjenopprette verdifullt anleggsutstyr stjålet fra Park & Anlegg AS' hovedkontor. Kostbare maskiner var borte. Via appen fra ABAX kunne vi se at sju stykker av dem befant seg utenfor en bensinstasjon ved E6. Hendelsen fremhever hvordan sporingsløsninger kan styrke responstiden i uventede situasjoner og bistå i opprettholdelsen av bedriftsoperasjoner.

Årvåkne ansatte stoppet tyvene like nedi veien med ABAX Locator

"Denne hendelsen viser hvor viktig det er med nøyaktig og pålitelig lokaliseringsteknologi. ABAX Locator gjør det mulig for våre kunder å raskt reagere når utstyr kommer på avveie," forklarer Camilla Laumatia, Markedssjef hos ABAX.

Ved å tilby nøyaktig posisjonering, har ABAX Locator blitt et kritisk verktøy for Park & Anlegg AS i deres utstyrshåndtering. Dette gir en betydelig verdi utover den tradisjonelle tyveribeskyttelsen ved at det forenkler utstyrsforvaltning og minimerer potensiell nedetid forårsaket av tapte eller forlagte ressurser.

«Våre rundt 300 ansatte er til enhver tid involvert i nesten 60 ulike prosjekter mellom Oslo og riksgrensen mot Sverige. Det innebærer at vi til enhver tid har et stort antall maskiner og tyngre verktøy i bruk. For å få best mulig utnyttelse av denne utstyrsparken, er det helt essensielt at vi alltid har oversikt over hvor tingene er,» sier verktøyansvarlig Andre Bjore i Park & Anlegg AS.

Derfor har han festet en ABAX Locator-brikke på et stort antall av selskapets utstyr. ABAX Locator er den minste sporingsenheten fra ABAX. Den krever ingen strømkilde og er lett å feste på skjulte steder på ting. Dette gir Park & Anlegg oversikt i sanntid over hvor utstyret befinner seg.

«Vi har prosjekter som er viktige for både innbyggere, myndigheter og bedrifter i Østfold. Dette gjør Park & Anlegg til en arbeidsplass med mening for våre ansatte. Det som derimot er langt mindre meningsfullt er å lete etter utstyr som vi ikke finner, det er bare frustrerende og som sand i maskineriet vårt,» forklarer Andre. 

Stoppet tyvene før utstyret forsvant ut av landet

Enda mer frustrerende er det når utstyr blir stjålet. Alt utstyret hos Park & Anlegg er selvsagt forsikret, men fordi det gjerne har gått noen år siden maskiner og verktøy ble kjøpt, kan den økonomiske kompensasjonen bli langt mindre enn bruksverdien. I tillegg kommer tap av arbeidstid fordi viktig arbeid ikke kan bli utført den dagen, samt tid som går med til å skaffe nytt.

«For ikke lenge siden steg adrenalinet allerede før arbeidsdagen hadde begynt. Det hadde åpenbart vært innbrudd på hovedkontoret og lageret vårt. Kostbare maskiner var borte. Via appen fra ABAX kunne vi se at sju stykker av dem befant seg utenfor en bensinstasjon ved E6. Vår driftssjef dro resolutt dit, og fant ut at verktøyet sannsynligvis befant seg inne i en hvit varebil med utenlandske skilter,» sier en ivrig Andre.

Politiet ble varslet, og de kom svært raskt til stedet. Det dukket aldri opp noen eiere ved varebilen. Politiet var derfor svært hjelpsomme da de rekvirerte en kranbil, som tok med seg varebilen til Park & Anleggs hovedkontor. Der kunne de enkelt hente ut verktøyet som var på avveie og alt kom til rette.

«Jeg liker å si at vi hjelper politiet til å gjøre en bedre jobb,» sier Andre. Andre ganger løser de utfordringene selv:

«Til grunnarbeidet vi gjør for BaneNor i forbindelse med ny togstasjon i Moss, er en steinsag til å kutte granitt blant de viktige verktøyene våre. En dag var en av dem borte, og viktig arbeid måtte settes på hold. Heldigvis så vi på appen at sagen befant seg på en adresse like i nærheten. En myndig kollega oppsøkte stedet, og minutter senere hadde vi fått den tilbake.»

Sporingsenhetene passer til måten Park & Anlegg jobber på

Andre Bjore setter stor pris på ABAX Locator. Mens tyverier ikke er dagligdags, har han langt oftere behov for en oversikt over hvor utstyret befinner seg. Med full kontroll kan Park & Anlegg få en mer økonomisk utnyttelse av maskiner og verktøy.

«Lete, vente på kolleger, ringe og kjøre rundt, kjøpe nye ting vi egentlig ikke trenger. Dette er den type frustrasjoner som vi unngår med ABAX Locator. Vi får rett og slett mye bedre oversikt uten å innføre tungvinte rutiner som ingen liker og knapt noen ville orket å følge opp. Dette er en løsning som er skapt for den måten vi liker å jobbe.»

ABAX' sporingsløsninger gir virksomheter en ny grad av operasjonell kontroll og innsikt, noe som muliggjør rask gjenoppretting av eiendeler og bidrar til jevnere drift.

"Våre løsninger er designet for å møte de dynamiske utfordringene i feltet, og styrker virksomheters evne til å håndtere ressurser effektivt," tilføyer Camilla Laumatia.

For bedrifter som Park & Anlegg AS, representerer dette ikke bare en økning i effektiviteten, men også en forsterket evne til å opprettholde kontinuitet i kritiske prosjekter.

ABAX oppfordrer bedrifter som ønsker å forsterke sin ressurshåndtering og operasjonelle kontroll til å vurdere fordelene med ABAX sine løsninger.

Kontakt:

Camilla C.R. Laumatia 
Regional Marketing Manager - Norway & Denmark
camilla.laumatia@abax.com

ABAX er et av Europas største telematikkselskaper og hjelper selskaper med å få kontroll på kjøretøy, maskiner og verktøy. ABAX sine løsninger reduserer mobilitetskostnader, fremmer bærekraft og optimaliserer for økonomisk effektivitet – det er SMART MOBILITY. Hovedkontoret ligger i Larvik, og er representert i Europa med over 350 ansatte fordelt på markedene i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia. ABAX har gjennom avanserte teknologiløsninger over 500 000 sporede mobile eiendeler og over 40 000 kunder over hele Nord-Europa.