ABAX

Aktiviteten i Norge vender tilbake til normale nivåer

ABAX er en markedsledende leverandør av elektroniske kjørebøker i Norden og har et stort dataunderlag med sine 250 000 sporingsenheter. I sin kundedata kan ABAX måle antall turer gjort før og etter Covid-19-utbruddet. Nå øker antall biler på norske veier daglig.

Aktiviteten i Norge vender tilbake til normale nivåer

Den Larvik-baserte teknologibedriften flagger at antall næringsturer gjort innen bygg og anlegg er oppe i positive 86 % aktivitet, noe som indikerer at Norge sakte, men sikkert nærmer seg normal drift. Det er med stor glede å se at trafikken har vært jevnt høy blant håndverkere.

Stor database

Med over 100 000 aktive sporingsenheter, bare i Norge, har ABAX et stort datagrunnlag over trafikk og turer gjort i kommersielle virksomheter. Sporingsenhetene samler data fra en rekke biltyper som varebil klasse 2, personbil, lastebil og nå også el-sykkel som ble en hit blant ABAX sine Nederlandske kunder.

– Det er med stor glede at vi ser at mange av våre kunder er tilbake på kjente veier. Grafene over antall turer gjort i vår database stiger mot tall på høyde med før pandemien brøt ut, sier konserndirektør, Morten Strand.

Rolige uker, men ikke for alle bransjer

Det har vært stille i flere uker og Covid-19 har satt dype økonomiske spor i bedrifts-Norge, men ABAX har fulgt med kundene hele veien også fra hjemmekontor. I datagrunnlaget har selskapet observert at en rekke bransjer har utmerket seg med å fortsatt holde tempoet oppe. 

Bygg og anlegg har vært en av disse, med lavest negativ endring i hele perioden. Blant virksomheter i denne kategorien, viser ABAX- dataene at bransjen kun har vært nede i 78% av normal trafikk på sitt laveste. 7. mai var denne bransjen oppe i gledelige 86% av normal kjøremengde. I grafen under er bygg og anlegg i blått og elektrikere er representert med gul graf. I disse bransjene var farten som normalt allerede i slutten av april.

Trafikken i Norge nådde bunnen 20. mars

Hvis man ser bort i fra påsken som normalt har lite aktivitet uansett år, viser rapportene til ABAX at antall turer gjort blant norske kunder var på sitt laveste 20. mars. Sverige har på ingen måte tilsvarende dramatisk nedgang verken i mars eller i påskeuken. I grafen under representerer oransje kurve Norge, og Sverige er i blått.– Det er denne type innsikt vi er stolte av å kunne levere og spesielt interessant å kunne sammenligne tallene på tvers av landene, ettersom Covid har påvirket markedet på ulik måte, sier Morten Strand.

Svenskene har vært lite berørt

Grafen over viser antall turer gjort av norske og svenske ABAX- kunder i perioden 1. februar til 11. mai. Her er 100% normal trafikk og vi kan lese at Sverige kun hadde noen få uker i mars med noe færre turer enn normalt. Dette stemmer godt med faktaene om at Sverige driver business som vanlig uten for mange restriksjoner satt av myndighetene. I Norge fremkommer det en tydelig nedgang grunnet Korona og Påske, men ABAX gleder seg over en positiv og jevn stigning i turer gjort fra etter påske til i dag.

Nye bruksmåter dukker opp
Trafikken er ikke like høy i alle markedene til ABAX (Norge, Sverige, Danmark, Finland, UK, Nederland, Polen) men ABAX kan vise til endringer i markedet. Blant annet har ABAX Nederland en løsningsorientert entreprenør som kunde. PSB Steigers BV fraktet tidligere de fleste ansatte til byggeplassen i en felles varebil. For å overholde myndighetenes krav til avstand gikk arbeidsgiver til innkjøp av elektriske sykler.

Som kjent er el-sykler populære, og entreprenøren ønsket å spore disse for å forhindre tyveri. Montert med solide stålbur og metallstrips eller -skruer som ikke kan fjernes, vil tjenesten  ABAX Equipment Control avgi posisjon hvis sykkelen har vært i bruk ved hjelp av GPS.

– Vi synes initiativet er fantastisk og har selvsagt bistått kunden med dette, avslutter Strand.