ABAX

ABAX viser solid omsetnings- og EBITDA-vekst i fjerde kvartal

ABAX Group offentliggjør resultatene for 4. kvartal 2023. Q4-rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: https://www.abax.com

Høydepunkter for 4. kvartal:

- Driftsinntekter på 204,9 (190,61) MNOK, en vekst på 7 % sammenlignet med samme periode i fjor.   


- Justert EBITDA på 74,9 (71,5) MNOK, en vekst på 5 % sammenlignet med året før.

- Årlige tilbakevendende inntekter (ARR) på 816,6 MNOK, opp 8 % fra året før 


- Oppkjøp av Movolytics for å styrke vår posisjon på det britiske markedet. 

- Lansering av Fair i Sverige, en ny merkevare for uavhengige bilforsikringsmeglere som er utviklet for å levere datadrevet verdi til oppkoblede flåteforsikringskunder.

- ABAX har gitt UBS Europe SE i oppdrag å evaluere strategiske alternativer for sine aksjonærer, inkludert Investcorp.

ABAX, en ledende europeisk IoT-plattform (Internet of Things) for telematikk som tilbyr tilkoblede mobilitetsløsninger for sporing av kjøretøy, verktøy og utstyr, kunngjorde i dag de finansielle resultatene for fjerde kvartal som ble avsluttet 31. desember 2023. Rapporten viser en positiv utvikling i driftsinntektene med en vekst på 7 % fra året før.

En stabil abonnementsbase resulterer i økende MRR, noe som bidrar positivt til selskapets inntekter og kontantgenerering. MRR har økt med 8 % siden desember 2022. Selskapets strategi om å henvende seg til større kunder har resultert i at gjennomsnittlig antall abonnementer per kunde har økt med 10 % på årsbasis.

Rapporten fremhever lanseringen av "Fair" i Sverige, et nytt uavhengig merke for bilforsikringsmeglere som er utviklet for å levere datadrevet forsikring til tilkoblede flåtekunder, og iSquared, en markedsledende dataplattform som gjør det mulig for både ABAX' kunder og partneres kunder å dra nytte av tjenester som bruksbasert forsikring.

I rapporten nevnes det også at to nye medlemmer har kommet til i toppledelsen. Wan Luo er forfremmet til CTO og har betydelig erfaring fra telematikk og smart mobilitet siden 2006. For å anerkjenne viktigheten av mennesker og organisasjon har Silje Bogen, som har betydelig erfaring innen HR og operasjonell effektivitet i SaaS-bransjen, blitt utnevnt til Chief People & Organization Officer. 


- Vi er fornøyde med utviklingen og fremgangen i 4. kvartal 2023.  ABAX avrundet 2023 med et solid resultat i 4. kvartal, selv om vi fortsatt opererer i et usikkert makroøkonomisk miljø, sier Emma Dyga, CEO. 


- Vi ser at ved å utnytte innsikt i mobilitetsdata kan vi hjelpe kundene våre med å realisere besparelser på opptil 20 %. Ettersom kundene våre opplever tøffere markedsforhold, mener vi at omfanget av de potensielle besparelsene vi tilbyr, gjør oss unike og konkurransedyktige innen flåtestyring og telematikk, sier Emma Dyga, CEO.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Emma Dyga, CEO, ABAX
Email: emma.dyga@abax.com
Phone: +46 734390652

John Ole Moe, CFO, ABAX
Email: john.moe@abax.com
Mobile: +47 95 26 87 01

ABAX, en ledende europeisk IoT-plattform (Internet of Things) for telematikk som tilbyr tilkoblede mobilitetsløsninger for sporing av kjøretøy, verktøy og utstyr, ABAX sine løsninger reduserer mobilitetskostnader, fremmer bærekraft og optimaliserer for økonomisk effektivitet – det er SMART MOBILITY. Hovedkontoret ligger i Larvik, og er representert i Europa med over 250 ansatte fordelt på markedene i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia. ABAX har gjennom avanserte teknologiløsninger over 500 000 sporede mobile eiendeler og over 40 000 kunder over hele Nord-Europa.