ABAX

ABAX utmerker seg i innovasjonsprisen for universiell utforming

19 januar 2021, Larvik | ABAX mottar hederlig omtale i innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien interiør og møbel 2020.  Det er Design og Arkitektur Norge (DOGA) som hvert tredje år deler ut prisen til virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet tjenester, digitale løsninger, produkter, bygg og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

ABAX utmerker seg i innovasjonsprisen for universiell utforming

Utmerker seg i kategorien interiør og møbel

Prisen deles i åtte kategorier, og ABAX mottar hederlig omtale i kategorien interiør og møbel for sitt nye hovedkontor i Larvik. Kategorien omfatter interiørarkitektur, interiør og innredninger, både innendørs og utendørs møbler, både faste og flyttbare funksjonelle innretninger, samt arkitektonisk lysdesign.

  • Vi er stolte og glade over utmerkelsen, det ligger mange timer og tanker bak helheten i vårt nye hovedkontor. Vi hadde ikke vunnet denne prisen uten våre samarbeidspartnere, sier en stolt Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer i ABAX.

Det nye hovedkontoret i Larvik er CO2 nøytralt og eies av Fritzøe Eiendom AS, men bak interiør- og innredningsjobben ligger det ett tett samarbeid mellom ABAX, BK Arkitekter og PV arkitekter. Gjennom en ettårig periode jobbet teamet for å skape en optimal og helhetlig løsning for ABAX på Mølla Syd.

En ekspertjury kårer vinneren

Årets jury består av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner med ekspertise innenfor det brede spekteret av kategorier og universell utforming. De vil vurdere innkomne søknader ut ifra et helhetlig kvalitetsperspektiv og kriterier som materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse.

  • Innovasjon og universell utforming utover generelle lovkrav og minstestandarder vil bli særlig vektlagt, sier Jannicke Hølen, Leder nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle.

Nytt hovedkontor med fokus på gjenbruk

Gjenbruk av materialer er et hett tema i bransjen, og komplekset fremstår som et meget godt eksempel da rundt 90 prosent av alle materialene ble gjenvunnet under rehabiliteringen. I tillegg er de gamle, originale bærebjelkene bevart som staffasje og symbol på de håndverksmessige kvalitetene som er lagt i bygningen og materialene, spikerne og boltene som er brukt under byggingen er tilvirket i Hammerdalen.

Vinduene på vestsiden av Mølla er spesiallaget i Danmark. De er en kopi av de originale vinduene fra 1800-tallet og fuget med hestehår på samme måte som originalene.

Farriskilden renner under Mølla med utspring rett syd for bygningen. Under fundamenteringen av bygget måtte det tas særlige hensyn til kilden for å unngå redusert kvalitet på Farrisen.        

Om Design og Arkitektur Norge (DOGA) DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.

For mer informasjon:

Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer, ABAX

+47 93 00 57 47

atle.karlsen@abax.no

Jannicke Hølen, Seniorrådgiver, leder Innovasjon for alle
+47 905 62 909
jh@doga.no