ABAX

ABAX sparte 67 tonn CO2 ved å gjenbruke sporingsenheter

I ABAX er vi opptatt av at flere skal tenke bærekraft når det gjelder teknisk utstyr, derfor jobber vi med både gjenbruk og resirkulering. Vi oppfordrer våre kunder til å levere inn produkter til oss, så tar vi en vurdering på om de skal resirkuleres eller om de kan gjenbrukes. Når vi gjenbruker en enhet, trenger vi ikke å bruke materialer, transport eller produksjonskapasitet. Dette utgjør den største delen av enhetens klimaavtrykk, tilsvarende totalt 10 kg CO2, som også blir besparelsen for hvert produkt som blir gjenbrukt.

I 2022 mottok vi 7988 enheter i vårt gjenbruksprogram. Av disse ble 6714 rengjort, testet og gjort klare for nye kunder av vårt gjenvinningsteam, noe som betydde at vi var i stand til å minimere fotavtrykket med 67 tonn CO2. Dette tilsvarer å fly tur/retur Oslo - London 167,5 ganger! Når et produkt etter vår vurdering ikke lenger kan gjenbrukes, blir det resirkulert. Et godt eksempel er gjenvinning av metaller, hvor man sparer opptil 95 prosent i energi sammenlignet med å bruke nye råvarer, i tillegg til at metaller kan gjenvinnes uendelig mange ganger.