ABAX

ABAX SAMLER ALL DATA I GOOGLE CLOUD

Fra første januar 2022 flytter ABAX samtlige servere fra sitt lokale datasenter i Karlstad, Sverige til Google Cloud-plattformen.  Flyttingen er et viktig skritt for å gi en verdensledende brukeropplevelse.

ABAX SAMLER ALL DATA I GOOGLE CLOUD

Klar for fremtidens skalering

Ved å flytte til Google Cloud kan ABAX skaleres raskereog samtidig oppfylle både gjeldende ogfremtidenskrav til sikkerhet og tilgjengelighet. Under denne skyreisen har ABAX samtidig modernisert programvaren for å bli containerisert.

Ved å  flytte alt til skyen kan vi raskt skalere opp ytelsen vår for å møte etterspørselen med «ett klikk». Da unngår vi dyre hardwareinvesteringer og lang ledetid når plattformen vår vokser, sier WanLuo, Senior Director of Engineering i ABAX

Overgangen gir gode skaleringsmuligheter, som lar ABAX kjøre flere identiske arbeidsbelastninger samtidig, og en ny infrastruktur med bedre HA (high availability) muligheter har blitt brukt når de former skyløsningen.

Oppfyller ABAX sine vekstambisjoner

For å støtte ABAX sine ambisjoner om massiv vekst i årene som kommer, er skystrategien en nødvendighet. Ved å samle alt i Google Cloud, kan ABAX støtte flere kontinenter ved å distribuere programvaren direkte til skyleverandøren.

Vi har sett et skifte i teknologibransjen de siste årene, der ny teknologi er tilgjengelig i skyen først. Jeg er glad for at vi har tatt dette skrittet inn i 2022, avslutter Wan Luo.

For mer informasjon:

Wan Luo
Senior Direktør for Engineering,ABAX  
Mobile +47 910 03 156
wan.luo@abax.no

ABAX er Europas nest største telematikk selskap og en av de største aktørene innen IoT. ABAX Globale Nettverk består i dag av 35.000 kunder med mer enn 350.000 abonnement - og vokser stadig. Vi ligger i forkant av markedet med tjenester som knytter bedrifters eiendeler sammen. Vårt oppdrag er å hjelpe kundene med å drive sin virksomhet smartere. Våre løsninger gjør det enklere å øke effektiviteten, overholde lover og regler samtidig som kundene øker lønnsomheten. Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia med hovedkontor i Larvik.