ABAX

ABAX markerer verdens miljødag med tre-planting

I anledning verdens miljødag, lanserer telematikkselskapet ABAX et prosjekt med WeForest. Målet er å øke bevisstheten rundt klimaendringer gjennom skogplanting, og er del av en nyere bedriftsstrategi der ABAX skal bli karbonnøytrale innen 2022.

ABAX markerer verdens miljødag med tre-planting

ABAX AS er en markedsledende SaaS-leverandør i Europa som leverer tjenester som forbedrer effektiviteten og reduserer risiko og kostnader forbundet med kjøretøy og maskiner. I januar 2020 kunngjorde ABAX sitt nye strategiske mål om å bli karbonnøytrale innen 2022 med budskapet: People, Planet, Profit.


Prognosene for global temperaturøkning har fått ABAX til å ta en aktiv og posisjon i bransjen og ved å plante skog  etter antall solgte enheter vil ABAX sine kunder bidra til reduksjon av karbonutslipp.

– I dag lanserer ABAX et nytt initiativ sammen med WeForest. For hvert abonnement som våre kunder kjøper, bidras det til skogplantingen som pågår i Malawi, som skal gjenopprette den tropiske Mount Mulanje-skogen. Under det første året med WeForest forplikter ABAX seg til 80 hektar beplantning, noe som tilsvarer 96 fotballbaner. Så langt har dette prosjektet tjuvstartet med 320 000 trær planet på hele 256 hektar, sier prosjekteier Atle Karlsen, CPO i ABAX.

Hvorfor treplanting?

– Vi har valgt å plante trær fordi skog er den beste teknologien vi har for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren. Hos ABAX handler det om teknologi og spesifikt teknologi vi kan stole på, fortsetter Karlsen.

Det handler ikke bare om å plante trær

Etter avgjørelsen om en grønn strategi i januar, ble ABAX mer bevisste på forbruk og fotavtrykket innad i organisasjonen, som for eksempel ved å innføre vegetar-mandag i alle konsernets kantiner. Eksternt har ABAX i tillegg begynt å gå gjennom hele verdikjeden hvor målet er å drive en mer bærekraftig virksomheten fremover.

Om WeForest

WeForest er en internasjonal ideell organisasjon som samarbeider med selskaper og partnere for å utvikle gode løsninger som bidrar til å gjenopprette skog. Planteprosjektene driftes lokalt og gir lokalsamfunnene mulighet for gode, bærekraftige levebrød.

3,4 millioner hektar med skog dekket tidligere en tredjedel avMalawi, men 65% av disse skogene er nå hugget, blant annet for å dekke behovet for brensel lokalt. Hogsten forventes å fortsette på grunn av den økende befolkningen i landet. WeForest jobber derfor med departementet i Malawi, Mulajne Mountain Conservation Trust, samt 10 lokale gartnerier i et forsøk på å sammen kunne bevare skogens biologiske mangfold. Målet er å gjenopprette 2 ulike typer skog, skape sysselsetting og gi alternative inntektskilder for lokalsamfunnet, samt stoppe den nåværende avskogingen.

ABAX er Europas nest største telematikk selskap og en av de største aktørene innen IoT. ABAX Globale Nettverk består i dag av 35.000 kunder med mer enn 350.000 abonnement - og vokser stadig. Vi ligger i forkant av markedet med tjenester som knytter bedrifters eiendeler sammen. Vårt oppdrag er å hjelpe kundene med å drive sin virksomhet smartere. Våre løsninger gjør det enklere å øke effektiviteten, overholde lover og regler samtidig som kundene øker lønnsomheten. Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia med hovedkontor i Larvik.