ABAX

ABAX innfører ny innkjøpspolicy som stiller krav til samfunnsvar hos leverandørene

En betydelig del av ABAX-investeringene går til innkjøp, og ved å oppdatere policyen forbedres kvalitetskontrollen for å sikre at leverandørene oppfyller standardene for GDPR og samfunnsansvar.

ABAX innfører ny innkjøpspolicy som stiller krav til samfunnsvar hos leverandørene

Som en del av fremtidig digital utvikling har ABAX' globale verdikjede blitt gjennomgått. Gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess er endringene i innkjøps-policyen utformet for å øke kvaliteten og sikre samsvar med ABAX sine verdier: entusiastisk, kundesentrert, innovativ og bærekraftig.

– Endringene vil effektivisere dokumentasjon og gi en økt kvalitetskontroll, helt enkelt for å sikre at våre leverandører oppfyller våre minimumskrav til GDPR og CSR," sier Jon Hearn, Compliance & Performance Director i ABAX.

Den nye policyen har også redefinert innkjøpsbeslutningskriteriene. Fokuset går bort fra "pris" og styrker viktigheten av "sikkerhet" og "miljø" ved valg av leverandører.

Som en del av denne prosessen vil ABAX også skape en mer helhetlig tilnærming til innkjøp og inkludere en periodisk vurdering av alle leverandører.

Hva er nytt?

Compliance-teamet har revidert hele ABAX' verdikjede, og det er ikke bare innkjøpsvilkår som oppdateres, men også prosesser og leverandørenes dokumentasjon.

I den nye innkjøpspolicyen har ABAX formulert krav fra et bærekrafts- og menneskerettighetsperspektiv.

–  Vi tar opp problemer i forsyningskjeden med oppriktighet og bidrar til å realisere et bærekraftig samfunn med våre kunder, forklarer Hearn.
 

“ABAX etterstreber å skaffe de beste materialene og at de oppfyller vårt samfunnsansvar (CSR) overfor miljøet. Vår nye policy er et viktig skritt i å forplikte seg til ABAX ' globale samfunnsansvar.”

Jon Hearn, Compliance & Performance Director

Kontakt:

Jon Hearn
Compliance & Performance Director.
Mail: jhe@abax.co.uk
Phone: +44 (0) 7590417554

ABAX er et av de største telematikkselskapene i Europa og tilbyr løsninger for kjørebok, verktøysporing og utstyrskontroll med over 500.000 tilkoblede eiendeler over hele verden. I 2020 begynte ABAX reisen med å utvide sin plattform til å bli en løsning for mobilitetsdata med nye vertikaler som forsikring og leasing, og med det være den foretrukne leverandøren av mobilitetsdata for B2B markedet.