ABAX

ABAX Group AS: Offentliggjøring av Q1-rapport januar - mars 2024

Larvik, Norge – ABAX Group AS, en ledende leverandør av telematikk og smarte mobilitetstjenester, offentliggjorde i dag sine finansielle resultater for første kvartal 2024, som viser fortsatt vekst og strategiske fremskritt.  

ABAX Group AS: Offentliggjøring av Q1-rapport januar - mars 2024

Finansielle nøkkeltall for 1. kvartal 2024

  • Driftsinntekter: ABAX Group AS oppnådde en omsetning på 204,4 MNOK i 1. kvartal 2024, en vekst på 6 % fra 192,8 MNOK i 1. kvartal 2023.

  • Omsetning utenfor Sverige: Selskapet oppnådde en vekst på 12 % i forhold til året før utenfor Sverige, som fortsatt er påvirket av makroøkonomiske utfordringer, særlig i bygg- og anleggssektoren.

  • Justert EBITDA: Selskapet rapporterte en justert EBITDA på 78,8 MNOK, en økning på 1 % fra 77,7 MNOK året før. Veksten ble dempet av strategiske investeringer rettet mot fremtidig vekst.

  • Årlig tilbakevendende inntekter (ARR): ARR nådde 811,5 MNOK, en økning på 3 % fra året før, noe som gir et solid grunnlag for fremtidig forutsigbarhet i inntektene.

  • Vekst: Inntektene fra ABAX Asset Tracking-løsninger opplevde en robust vekst på 12 %.

Viktige hendelser etter Q1-rapporteringen

  • Oppkjøp av RA Forsikring AS: I et strategisk grep for å akselerere utviklingen av Fair Insurance-tilbudet, har ABAX Group AS kjøpt RA Forsikring AS, en norsk uavhengig forsikringsformidler. Dette oppkjøpet forventes å styrke ABAX Group AS' posisjon i forsikringsmarkedet og gi økt verdi til kundene.

  • ISO resertifisering: ABAX Group AS har med suksess resertifisert sine ISO 9001-, 14001- og 27001-sertifiseringer. Dette understreker ABAX' forpliktelse til å opprettholde høye standarder innen kvalitetsstyring, miljøledelse og informasjonssikkerhetsstyring.

Administrerende direktørs uttalelse

Emma Dyga, administrerende direktør i ABAX Group AS, kommenterer resultatene: - Vi er fornøyde med resultatene for 1. kvartal 2024, som viser solid vekst og strategisk fremgang. Vårt fokus på større kunder har gitt resultater i form av en betydelig MRR-vekst, og vår produktorienterte tilnærming fortsetter å levere verdi til kundene våre. Oppkjøpet av RA Forsikring AS og ISO-sertifiseringen som nylig ble gjennomført, er viktige milepæler som gjenspeiler vår satsing på kvalitet og strategisk ekspansjon. Vi er sikre på at disse initiativene vil føre til ytterligere vekst og styrke markedsposisjonen vår.

Strategiske og operasjonelle initiativer

ABAX Group AS fortsetter å gjennomføre sine strategiske prioriteringer:

  • Produkt- og tjenesteinnovasjoner: Lanseringen av Fair insurance-tjenesten i Sverige og den kommende lanseringen i Norge er et eksempel på ABAX Group AS' forpliktelse til å levere innovative, datadrevne løsninger.

  • Leasinginitiativer: Nye avtaler med leasingpartnere i Norge og pågående diskusjoner med viktige nordiske leasingorganisasjoner gjør god fremgang, noe som baner vei for ytterligere vekst i leasingsegmentet.

  • Operational Excellence: Etableringen av et dedikert team for prosess- og prosjektledelse, kvalitetsforbedring og business intelligence har som mål å øke den operasjonelle effektiviteten.

Fremtidsutsikter

ABAX Group AS vil fortsette å fokusere på å utnytte sine sterke sider innen Software as a Service (SaaS) og datadrevne løsninger for å øke kundeverdien og utvide sin tilstedeværelse i markedet. Selskapets strategiske investeringer og oppkjøp forventes å gi langsiktige fordeler og bidra til vedvarende vekst og fremragende drift.

For mer informasjon, kontakt:

Emma Dyga, CEO, ABAX
Email: emma.dyga@abax.com
Telefon: +46 734390652

John Ole Moe, CFO, ABAX
Email: john.moe@abax.com
Telefon: +47 95 26 87 01

Om ABAX Group AS

ABAX Group AS er en ledende europeisk telematikk IoT-plattform som tilbyr tilkoblede mobilitetsløsninger for sporing av kjøretøy, verktøy og utstyrskontroll. Vårt mål er å gi kundene innsikt i mobilitetsdata som hjelper dem med å optimalisere feltoperasjoner, overholde forskrifter og oppnå betydelige besparelser. Med over 500 000 sporede eiendeler og 40 000 kunder leverer ABAX pålitelige og kraftige løsninger for virksomheter som er avhengige av feltarbeidere, logistikk og tungt utstyr. Vår avanserte plattform forvandler kundenes behov til handlingsrettet innsikt og automatisert rapportering, noe som fører til effektivitet og driftsforbedringer.

Q1-rapporten er tilgjengelig på selskapets nettside www.abax.com.