Birdseye on parking lot

Kjøregodtgjørelse, kilometergodtgjørelse og bilgodtgjørelse 2022

Uansett hva du kaller det, så har du visse krav ved bruk av egen bil eller annet fremkomstmiddel i jobb eller næring. Her finner du en oversikt over statens satser for kjøregodtgjørelse 2022. Les videre eller se video med vår kvalitetssjef Geir Andre Lie for å lære de viktigste reglene rundt kjøregodtgjørelse.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes.
For at denne godtgjørelsen ikke skal bli trekk- og avgiftspliktig, må man følge skattereglene for reisegodtgjørelse. 

Nye satser for godtgjørelse 2022

Sammenlignet med 2021 var gammel beregning var 30 % av bilens nypris med fordel inntil kr 325 400, den nye summen for 2021 er satt til kr 329 600. Prosentsatsen med 20 % av overskytende listepris forblir uendret. 

Les mer om satsene for kjøregodtgjørelse i  2022

 

Statens satser for kjøregodtgjørelse og firmabil i 2021

  Statens satser Skattefri sats
Egen bil 4,03 per km 3,50 per km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø) 0,10 per km  
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 per km 1,00 per km
Tillegg for tilhenger eller frakt av utstyr og materiell 1,00 per km 1,00 per km
Tillegg for ekstra passasjer 1,00 per km 1,00 per km
Motorsykkel 2,95 per km 2,95 per km
Moped 2,00 per km 2,00 per km

Kjøregodtgjørelsen kan bestå av et fast månedelig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser.

Les mer om skatt på våre temasider 

 

Hva med godtgjørelse for elbil?

Fordelene for elbil er mer gunstig og det er 60 prosent av bilens listepris som ny som er gjeldende.

 

Yrkesreise eller arbeidsreise?

  • Ved skattemessig behandling av bilgodtgjørelse er det viktig å skille mellom arbeidsreiser og yrkesreiser.
  • Reglene for dette behandles i "Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven".
  • Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) er i utgangspunktet skattefri (inntil statens satser).
  • Yrkesreiser er som hovedregel kjøring mellom fast og ikke fast arbeidssted og hjem – ikke fast arbeidssted.
  • Arbeidsreise defineres som reise mellom hjem og fast arbeidssted eller mellom faste arbeidssteder og er dermed privatkjøring.
  • Bilgodtgjørelse for arbeidsreiser regnes som skattepliktig inntekt fullt ut.
     

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtale fra og med inntektsåret 2011. Dette gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kost, losji og bruk av egen bil som arbeidsgivere m.fl. kan utbetale trekkfritt på forskuddsstadiet, forutsatt at legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften oppfylles.

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo