Visma.net Expense integrert med din kjørebok

Koble sammen ABAX og Visma.net Expense og få alle bedriftens kjøreutgifter riktig og på ett sted.

Spor alle reiseutgiftene dine med ABAX for 100% kontroll og høy nøyaktighet fra start til stopp under turer, Adresse, sjåfør, bompenger med mer.
Dine data blir sendt direkte fra ABAX-grensesnittet til Visma.net Expense. Reiseutgifter gjort enkelt.

Når integrasjonen er klar leverer du kjøreboken rett til Visma Expense og data er da tilgjengelig. 

Når man velger «Deliver» fra Driver Interface må man godkjenne ABAX tilgang til Visma.net Expense med Visma login credentials som vist under. 

 

Visma og ABAX kjørebok login
Visma og ABAX kjørebok

 

Når man da er autorisert vil man levere kjøreboken til Visma.net Expense direkte og man får til slutt en bekreftelse på dette, slik som bildet under.
 

Visma og ABAX kjørebok bekreftet

Når exporten er godkjent bekreftes dette slik:

 

Når Export er godkjent eksport

 

Kjøreliste Visma kombinert med ABAX

 

Visma kjøreliste kombinert med ABAX

 

Visma kjøreliste integrert med ABAX

 

 

 

 

Integrasjoner

Reiseutgifter