ABAX

Visma.net Expense

Anslut ABAX och Visma.net Expense för att automatiskt få alla dina reserelaterade utgifter rätt.

Visma

Spåra alla dina resekostnader med ABAX för 100 procent kontroll och hög noggrannhet vid start och stopp under resor, plats, förare, avgiftskostnader och mer. Dina data kommer att skickas direkt från ABAX-gränssnittet till Visma.net-kostnader. Resekostnadshanteringen är enkel.

När integrationen är färdig levererar du körjournalen direkt till Visma Expense och all din data finns tillgänglig. 

Tillvägagångssätt 

När ditt företag har gjort integrationen mot ABAX måste du som förare godkänna kopplingen första gången du levererar körjournalen. 


Nedan hittar du hur du kommer igång steg för steg, som videon ovan också visar. 

1. Logga in på ABAX som förare för att godkänna tillgången till Visma.net Expense med dina vanliga Visma-inloggningsuppgifter enligt nedan. 

2. Du får då frågan om du vill länka ditt konto till Visma.net Expense. Välj 'Gå till Visma.net Expense'. 

 

 

3. Logga in på Visma med dina vanliga inloggningsuppgifter från Visma. 

 

 

4. När du är behörig kan du leverera körjournalen direkt till Visma.net Expense. 

 


 

5. Du hittar nu dina resedetaljer inne i Visma-systemet. 

 

Du kan ändra och lägga till passagerare, parkering och mycket mer.