ABAX

Full kontroll på RECOs viktigste eiendeler

Når boliger og arbeidsplasser skades av vann og andre forhold, gjelder det å få kompetent hjelp på plass – og det raskt. I RECO Bygg og Skadeteknikk jobber mennesker og maskiner enda bedre sammen etter at dyrt utstyr fikk sporing fra ABAX.

RECO Bygg og Skadeteknikk AS er et voksende selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Når boliger og andre bygg blir skadet, for eksempel vannlekkasje, tar RECO jobben på oppdrag fra forsikringsselskapene.

Solid vekst: 160 prosent på 5 år

RECOs bygg- og skadeeksperter er til stede over hele landet, med rundt 250 ansatte. De siste fem regnskapsårene - fra 2017 til 2022 - er inntektene doblet og vel så det, fra 132 millioner kroner til 345 millioner kroner. I 2023 ventes 380 millioner kroner i omsetning.

«Det handler om å kunne bistå raskt, med kompetente mennesker og riktig utstyr, når bygninger trenger strakstiltak og mer langsiktig utbedring. Veksten som vi opplever, kommer som et resultat av langsiktige investeringer i kapasitet og kompetanse,» sier adm. direktør Tore Kyvik.

Reparasjon = God bærekraft

Mens oppdragsmengden hos RECO sannsynligvis vil øke med et våtere og villere klima, tar de selv betydelig miljøansvar når de utbedrer skader i bygg. Det handler om å beholde materialer, og det er RECOs ansatte som gjør vurderingene fra sak til sak.

«Bygningsmaterialer har ofte et betydelig klimaavtrykk når de utvinnes, produseres, transporteres og blir til avfall. Når vi reagerer raskt og riktig, kan vi komme med bærekraftige løsninger som også er bedriftsøkonomisk fornuftige,» sier Kyvik.

Strategisk viktig med kontroll på utstyret

Ved Oslo-kontoret alene har RECO til enhver tid opp mot 150 pågående prosjekter. Tørking av bygg etter vannskade er blant de vanligste jobbene som RECOs ansatte gjør. Her står samspillet mellom mennesker og maskiner i sentrum.

Avdelingsleder Christoffer Sørvik Pedersen jobber tett på oppdragene. Han er utdannet snekker og takstmann, med lang erfaring i å vurdere og utbedre skader på bygg. På fritiden utdanner han redningshunder, så man kan si at Sørvik Pedersen er over gjennomsnittet engasjert i å bidra når uhellet først er ute.

«For at RECO skal ha maksimal kapasitet, gjelder det å ha full kontroll på tørkemaskinene våre. Hvor mange har vi tilgjengelig? Hvor er de? Hvem brukte dem sist? Hvor gamle er de og i hvilken stand?»

Kartsporing av dyre maskiner for viktige mennesker

Tørkemaskinene er ikke bare strategisk viktige for Christoffer og kollegene; de er også kostbare maskiner. Hver tørker koster nesten 20 tusen kroner hver, og en stund hadde de 100 stykker av dem bare i Oslo.

«Dessverre manglet vi kontroll på tørkemaskinene. Med mange pågående prosjekter og høyt tempo, kom de fort på avveie. Noen ganger dukket de opp igjen etter flere måneder, andre ganger ikke i det hele tatt. Det er selvsagt dårlig økonomi å miste utstyr, og det er knapt bedre økonomi å bruke timesvis på å lete etter tingene,» sier Sørvik Pedersen.

Løsningen var å feste ABAX Mini på tørkemaskinene. ABAX Mini er en liten brikke som med kartsporing gir Christoffer full oversikt over alle tørkemaskinene og annet utstyr – for eksempel vannsugere og spesialsager. 

Mindre stress, bedre bunnlinje og lavere klimaavtrykk

«Vi har koblet ABAX Mini til vår egen oversikt over serienummer og modeller. Denne kontrollen gir oss muligheten til å utnytte utstyrsparken fullt ut til enhver tid. Det gjør at vi kan redusere innkjøp av kostbart utstyr, som også har sitt eget klimaavtrykk.»

Administrerende direktør er fornøyd med hva det betyr for RECO Bygg og Skadeteknikk: 

«Vi er en ansvarlig bedrift som ønsker å ta godt vare på dyrt utstyr. I tillegg til effekten på miljø og bunnlinje, bidrar løsningen med ABAX Mini til betydelig mindre stress og frustrasjon i hverdagen. Vi får mer fornøyde ansatte, som raskere kan utføre flere oppdrag,» sier Kyvik.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?

ABAX Nyheter – Abonnér på vårt nyhetsbrev