Telematikk for kommuner og smarte byer

Ressursene er knappe i kommune-Norge og fordelingen av midler er ikke alltid optimalisert, men ABAX kan hjelpe deg med å drifte byer og kommuner bedre ved hjelp av sporing, lokasjon og bruksovervåkning.


Telematikk gjør byene smarte og bærekraftige, og gjennom god innsikt blir det enklere å administrere byens mange eiendeler og tjenester.


Effektiv bruk av kommunens ressurser

Lav livskvalitet blant de eldre

Hjemmetjenesten er krevende både når det gjelder ansatte og ressursbruk, og de eldre får sjelden så mye hjelp og besøk som de trenger, noe som er avgjørende for livskvaliteten i eldreomsorgen. Bruk av telematikk gjør tilbud som hjemmetjenesten enklere å administrere effektivt og frigjør midler til andre viktige poster.

 • Administrer bruk av bilflåten jevnlig og få ned leasingkostnadene
 • Reduser slitasjen på kjøretøyene med ABAX Driving Behaviour
 • Ha kontroll 24/7 ved hjelp av Admin Appen
 • Planlegg skift ved hjelp av historiske data fra turen

 • Pass på sikkerheten til ditt personell ute i felten, i sanntid
 • Lever tjenester etter kommunale krav om miljørapportering
 • Reduser smittespredningen ved bruk av førergjenkjenning, ABAX Driver-ID

Digitaliser driften i kommunen

Manuelt arbeid i teknisk avdeling  

Telematikk har vist seg å gi kontrollen tilbake til ledere og øke effektivitetsnivået gjennom hele leveranseprosessen for tjenester. Mens størrelsen på de tekniske avdelingene varierer avhengig av befolkningsstørrelsen, forblir utfordringene stort sett like.

Les artikkel: Hvordan helsebransjen kan dra nytte av telematikk

 • Reduser miljøavtrykket ved å unngå bortkastet kjøring
 • Få oversikt over føreradferd og data om stopptid
 • Sørg for at maskiner og biler vedlikeholdes regelmessig for å forlenge levetiden og overholde garantivilkår
 • Reduser miljø- og budsjettpåvirkningen ved å unngå å erstatte utstyr
 • Rapport over CO2-utslipp
 • Full oversikt over posisjonene til utstyr leid av underleverandører

Sporing av eiendeler i kommunen

Utstyr fra hjelpemiddelsentralen blir borte

Kommunene låner ut store mengder med medisinsk utstyr til pasienter, og betydelige summer blir borte fra kommunebudsjettet når medisinsk utstyr av høy verdi ikke leveres tilbake. Et typisk eksempel er en elektrisk rullestol med en stykkpris på 100 000 kr – når kommunene ikke klarer å finne igjen utlånt utstyr, må disse erstattes med nye innkjøp.

Telematikk kan spare hjelpemiddelsentralen for betydelige beløp som kan brukes på andre poster.

 • Få oversikt over de forskjellige kommunenes behov og fordel ressursene smartere
 • Enklere å følge retningslinjer og krav
 • Mindre miljøpåvirkning

Inventar og én felles plattform

Ingen tid til å lage en god kriseplan og beredskap

I hver fase av en krisehåndtering gir telematikk korrekt og nøyaktig informasjon. Med liv og helse i fare må hele kriseteamet ha tilgang til den samme informasjonen og har behov for å håndtere nødforsyninger eller annet nødvendig materiell effektivt.

 • En felles plattform der alle team-medlemmene kan få tilgang til den samme informasjonen
 • Umiddelbar oversikt over utstyr i kartet for rask distribusjon i krisesituasjoner
 • Unngå leting etter nødforsyninger eller annet krisemateriell  
 • Rådgi beredskapsleder
 • Organiser forsyninger i fasen etter krisen

ABAX har gjort hverdagen enklere, da vi slipper å loggføre turer manuelt

Lin Kile, Administrativ leder Hvaler Kommune

Kontakt en spesialist

Latest Connected Tag articles

Ansatt i hjemmetjenesten i elbil med RFID fra ABAX

Smartere byer er enkelt - svaret ligger allerede klart til bruk

Vi har hørt om smarte byer i lang tid nå – men de fleste byer er fortsatt ikke «smartere» enn politikernes valg.
Bruce Atle Karlsen_Smart_cities_article_ABAX

Hva om du kunne skape en bedre og smartere by, allerede i dag?

Det har vært mye snakk om smarte byer i lang tid nå – men de fleste byer er fortsatt ikke ‘smartere’ enn politikerens og ledernes valg.
Nurse taking care of elderly

Hvordan helsebransjen kan dra nytte av telematikk.

Med kombinasjonen av våre tjenester og rapporter kan du skreddersy en løsning for din bedrift.