Telematikk for anleggsgartnere

Er det vanskelig å holde innsikt over bedriftens kjøretøy, utstyr og maskiner? Sporing er det perfekte verktøy for deg som er i anleggsbransjen der oppdragene er spredt geografisk og glemt og tapt utstyr kan bli meget tidkrevende å finne tilbake til.

Forsinkelser på grunn av utstyr og maskiner som blir borte?

En landskapsarkitekt kan ikke gjøre stort uten redskap og maskiner. Du bruker kanskje allerede telematikk i kjøretøyene dine, men GPS og blåtann er også ideell til å spore alle bedriftens eiendeler, som dyrt utstyr, verktøy og maskiner.

Se priser Kontakt oss


Stadig på jakt etter tapte eiendeler?

Hvis dine maskiner og verktøy blir stjålet eller tapt, kan det gå dager, eller til og med uker, å ta i igjen det tapte økonomisk. For ikke å snakke om stresset det innebærer å skaffe nytt utstyr for å få jobben gjort.

 • Verktøy og maskiner i samme kart som bilene
 • Søk etter eiendeler med appen
 • Se hvilken ansatt som kjører i bilen
 • Enkel tilgang til maskinens faktiske brukstimer med tilhørende adresse
 • Sett eget geofence for prosjektet for å motta varsler når eiendeler går inn og ut av området

Sett opp et geofence

Ved å danne et digitalt gjerde rundt et oppdrag vil både du og oppdragsgiver være sikre på når maskiner og biler forlater et område. Med denne funksjonen får du oversikt over hva som har blitt utført på prosjektet, og hvem som har utført oppgaven.

 Les alt om Geofence

 • Opprett område i kartet
 • Navngi området etter prosjekt

 • Lagre varsel for «utstyr utenfor området»
 • Få varsel som SMS eller mail

Ofte er landskapsprosjektet på områder der det ikke er naturlig at kunden observerer underveis, og arbeidsleder kan ha kontorplass milevis unna. Et geofence vil gi deg varsel når utstyr er på vei inn og ut av området og kan være til god hjelp som et fakturagrunnlag.


Unødvendig mye overtid i bedriften?

Å holde seg oppdatert på personalets arbeidstid kan være tidkrevende og komplisert, spesielt for selskaper som er avhengige av at de ansatte logger sine egne timer. Bruk data fra bedriftens maskiner og biler for å få klarhet i personaltimene og unngå unødvendige utgifter til uberettiget overtid.

 • Se når ansatte har ankommet kundens adresse
 • Se brukstimer på de ulike maskinene
 • Få varsler når bilene er på vei ut av prosjektet med geofence


Klager kundene på fakturaene?

Telematikk kan hjelpe teamledere med god kommunikasjon og underlag til kunde. Sporing har også vist seg nyttig i tilfeller med uenighet rundt faktura og ved hjelp av live kart kan du bistå dine ansatte slik at de ankommer til avtalt tid. Hvis en sjåfør sitter fast i trafikken, kan lederen se dette i sanntid, lede de ansatte til en alternativ kjørerute og kunden kan varsles om eventuelle forsinkelser.

Kunder av gartnere og anleggsarbeidere er sjeldent til stede når jobben blir utført. Ved bruk av sporingsenheter får du muligheten til å bevise at de ansatte var til stede i de faktiske timene kunden blir fakturert. I tillegg vil maskinenes brukstimer kartlegge timer lagt ned i oppdraget.

 • Led ansatte raskt frem til kunde med live kart
 • Gi beskjed til ansatte om eventuell trafikkork
 • Opplys kunden om eventuelle forsinkelser
 • Benytt rapporten «Fakturagrunnlag» som underlag

Sporing har også vist seg nyttig i tilfeller når kunden klager på fakturaen. Dine kunder er sjeldent til stede når gartnerne er på jobb for selv å overvåke oppdraget. Sporingsenheten gir deg muligheten til å bevise hvilke ansatte som var på stedet i de timene kunden er fakturert for, noe som styrker selskapets troverdighet.


Uforutsett vedlikehold av biler og maskiner?

Vet du at vedlikehold av maskiner er bedriftslederens ansvar. Kjøretøy som kneler og maskiner som svikter på vei eller under oppdrag gir forsinkelser på prosjektene, noe sluttkunde sjeldent blir imponert over. Bilens kjørelengde og maskinenes brukstimer er avgjørende for neste verktstedstime og gode rapporter kan hjelpe deg med dette.

 • Sett opp varsel for service og EU-kontroll
 • Bedre planlegging av vedlikehold
 • Ivareta garantien på bedriftens maskiner

 • Øk sikkerheten blant ansatte
 • Bruksbasert varsling
 • Lagre notater og legg opp dato for siste og neste kontroll

La telematikk hjelpe deg med å fange opp problemer med utstyret før det går i stykker. Resultatet er at det er mindre sannsynlig for at gressklipper og minigraver bryter sammen mens dine gartnere er på oppdrag, i tillegg øker sikkerheten blant dine ansatte.

Se hvor mye du kan spare Kontakt oss

Vi har nå et oversiktsbilde over hvor alt utstyr befinner seg, og vi kan "låne" utstyret vi trenger fra nærmeste prosjekt.

Kenneth Lensberg, Marthinsen & Duvholt AS