man in van

Nye skattesatser for firmabil fra 2022

Nytt år innebærer også nye satser. Skattefri bilgodtgjørelse forblir uendret, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker. Her kan du lese om hva som gjelder for deg med firmabil. 

Beregningen av fordel for firmabil øker

For biler som eies eller leases av arbeidsgiver øker summen som blir ansett som inntekt fra 1. januar. De nye satsene gir en høyere skattepliktig fordel i 2022. Fordelen med å ha firmabil gir en inntekt som er skattepliktig og som settes i prosent etter bilens verdi eller listepris som ny.

Skattesatser for fri bil - standardregel

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil er 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 329 600 og 20 prosent av overskytende listepris.

Prosentsatsen med 20 % av overskytende listepris forblir uendret. Dette gir økt lønnsinntekt for 2022 sammenlignet med 2021 der summen var 325 400.

Eldre biler

Fordelene for deg med eldre biler i flåten er mer gunstig. For biler som er 3 år eller eldre og hvor bruken (yrkeskjøringen) overstiger 40 000 (km) i løpet av et inntektsår, skal disse beskattes med 56,25% av bilens listepris som ny.

Regler for elbil

Fordelene for elbil er mer gunstig og det er 80% av bilens listepris som ny som er gjeldende for nyere elbiler. Elbiler som er 3 år per 1. januar i inntektsåret beskattes 60% av bilens listepris som ny.

Oversikt over unntak fra standardregelen for fri bil

Unntak Utgangspukt for utregningen:
Bil som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret 75% av bilens listepris som ny
Dokumentert yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret 75% av bilens listepris som ny
Elbil 80% av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret 56,25% av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil 60% av bilens listepris som ny

Skattefri kilometergodtgjørelse

Satsen på kr 3,5 per kilometer er uavhengig av kjørelengde, og summen er den samme for elbil som bensin eller diesel. I Statens reiseregulativ er det kr 4,03 per kilometer som er gjeldene, og dette gir en differanse på kr 0,53 som skal beskattes.
 

Les mer om skatt på våre temasider

Strenge krav til dokumentasjon av yrkesbil

Dersom du har gått til innkjøp av nye biler er det viktig å har kjørebok i alle bilene. Mangelfull dokumentasjon kan bli dyrt, men du kan enkelt bestille ytterligere enheter i dag.

Les mer om årets satser på Skattetaten.
 

Kontakt meg 

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg